Упражнения для пресса для мужчин в домашних условиях видео

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Microsoft verwerkt, hoe Microsoft deze verwerkt en voor welke doeleinden het bedrijf deze verwerkt.

Microsoft biedt een breed scala aan producten, waaronder serverproducten die wereldwijd worden gebruikt om ondernemingen te ondersteunen, apparaten die u thuis gebruikt, software die studenten op school gebruiken en services die ontwikkelaars gebruiken voor het maken en uitvoeren van wat er komen gaat. Verwijzingen naar Microsoft-producten in deze verklaring hebben betrekking op services, websites, apps, software, servers en apparaten van Microsoft.

Lees de productspecifieke informatie in deze privacyverklaring, met aanvullende relevante informatie. Deze verklaring heeft betrekking op de communicatie tussen u en Microsoft, de hieronder vermelde Microsoft-producten en op andere Microsoft-producten waarvoor deze verklaring wordt weergegeven. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op aka.ms/privacy. De meeste websites van Microsoft gebruiken cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en die later kunnen worden opgehaald door webservers in het domein dat de cookie heeft geplaatst. We gebruiken cookies om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, hulp te bieden bij het inloggen, doelgerichte reclame te bieden en de activiteiten op de site te analyseren. Raadpleeg voor meer informatie de sectie Cookies en soortgelijke technologieën van deze privacyverklaring.

Microsoft hanteert de principes van de Privacy Shield-raamwerken tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS. Voor meer informatie: ga naar de Privacy Shield-website van het Amerikaanse ministerie van handel. Als u een vraag of klacht over privacy hebt voor de Chief Privacy Officer van Microsoft of de Functionaris Gegevensbescherming van de EU, neemt u contact met ons op via ons webformulier. Voor meer informatie over hoe u contact opneemt met Microsoft, waaronder Microsoft Ireland Operations Limited, leest u de sectie Contact met ons opnemen van deze privacyverklaring. Microsoft verzamelt gegevens van u, via onze interacties met u en via onze producten. U verstrekt een aantal van deze gegevens rechtstreeks, terwijl sommige gegevens worden verkregen via het verzamelen van gegevens over uw interacties, gebruik en ervaringen met onze producten. Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met Microsoft en de opties die u kiest, zoals uw privacyinstellingen en de producten en functies die u gebruikt. We krijgen ook gegevens over u van derden. Als u een organisatie vertegenwoordigt, zoals een bedrijf of school, die gebruikmaakt van de Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars van Microsoft, raadpleegt u de sectie Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars van deze privacyverklaring om uit te vinden hoe we uw gegevens verwerken. Als u eindgebruiker bent van een Microsoft-product of een Microsoft-account dat wordt verstrekt door uw organisatie, raadpleegt u de secties Producten die worden geleverd door uw organisatie en Microsoft-account voor meer informatie. U hebt keuzes wat betreft de technologie die u gebruikt en de gegevens die u deelt. Wanneer we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Veel van onze producten vereisen bepaalde persoonsgegevens om u een service te kunnen leveren. Als u ervoor kiest om gegevens die vereist zijn om een product of service aan u te leveren niet te verstrekken, kunt u dat product of die service niet gebruiken. Evenzo geldt dat, als u persoonsgegevens die we moeten verzamelen omdat de wet dit eist of voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst niet verstrekt, we de overeenkomst niet kunnen aangaan of, als dit betrekking heeft op een bestaand product dat u gebruikt, het moeten opschorten of annuleren. We informeren u hierover op het moment dat dit gebeurt. Als het verstrekken van de gegevens optioneel is en u ervoor kiest persoonsgegevens niet te delen, werken functies zoals personalisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke gegevens niet voor u. Microsoft verzamelt gegevens van u, via onze interacties met u en via onze producten voor een reeks van verschillende doeleinden die hieronder worden beschreven, met inbegrip van het verstrekken van een effectieve werkwijze en het bieden van de beste ervaringen met onze producten. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een Microsoft-account aanmaakt, de licentieaccount van uw organisatie beheert, een zoekopdracht bij Bing indient, u opgeeft voor een Microsoft-event, een stemopdracht naar Cortana stuurt, een document uploadt naar Microsoft OneDrive, een abonnement op MSDN neemt, u aanmeldt voor Office 365 of contact met ons opneemt voor ondersteuning. Sommige gegevens worden verkregen via het verzamelen van gegevens over uw interacties, gebruik en ervaring met onze producten en communicatie.

We hanteren diverse wettelijke redenen en machtigingen (ook wel 'rechtsgrondslagen' genoemd) voor het verwerken van gegevens, inclusief met uw toestemming, een afweging van gerechtvaardigde belangen, de noodzaak om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en de naleving van wettelijke verplichtingen voor verschillende doeleinden die hieronder worden beschreven. We krijgen ook gegevens van derden. We beveiligen gegevens die zijn verkregen van derden volgens de methoden die in deze verklaring zijn beschreven, aangevuld met eventuele extra beperkingen die de bron van de gegevens oplegt. Deze externe bronnen variëren in de loop van de tijd en omvatten: Als u een organisatie vertegenwoordigt, zoals een bedrijf of school, die gebruikmaakt van de Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars van Microsoft, raadpleegt u de sectie Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars van deze privacyverklaring om uit te vinden hoe we uw gegevens verwerken. Als u eindgebruiker bent van een Microsoft-product of een Microsoft-account dat wordt verstrekt door uw organisatie, raadpleegt u de secties Producten die worden geleverd door uw organisatie en Microsoft-account voor meer informatie.

U hebt keuzes wat betreft de technologie die u gebruikt en de gegevens die u deelt. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Veel van onze producten vereisen bepaalde persoonsgegevens om te kunnen werken en u van een service te voorzien. Als u ervoor kiest om gegevens die vereist zijn om een product of service te laten werken of aan u te leveren niet te verstrekken, kunt u dat product of die service niet gebruiken. Evenzo geldt dat, als u persoonsgegevens die we moeten verzamelen omdat de wet dit eist of voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst niet verstrekt, we de overeenkomst niet kunnen aangaan of, als dit betrekking heeft op een bestaand product dat u gebruikt, het moeten opschorten of annuleren. We informeren u hierover op het moment dat dit gebeurt. Als het verstrekken van de gegevens optioneel is en u ervoor kiest persoonsgegevens niet te delen, werken functies zoals personalisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens niet voor u.

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interactie met Microsoft en de keuzes die u maakt (met inbegrip van uw privacyinstellingen), de producten en functies die u gebruikt, uw locatie en het toepasselijke recht.

De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

Naam en contactgegevens. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Referenties. Wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor identiteitscontrole en toegang tot het account. Demografische gegevens. Gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal. Betalingsgegevens. Gegevens voor het verwerken van betalingen, zoals het nummer van uw betaalmiddel (zoals een creditcardnummer) en de bij uw betaalmiddel horende beveiligingscode. Abonnements- en licentiegegevens. Informatie over uw abonnementen, licenties en andere rechten. Interacties. Gegevens over uw gebruik van Microsoft-producten. In sommige gevallen, zoals bij zoekopdrachten, zijn dit gegevens die u opgeeft om gebruik te maken van de producten. In andere gevallen, zoals foutenrapporten, zijn dit gegevens die we genereren. Andere voorbeelden van interactiegegevens zijn:

Inhoud. Inhoud van uw bestanden en berichten die u invoert, uploadt, ontvangt, maakt en beheert. Als u bijvoorbeeld een bestand via Skype naar een andere Skype-gebruiker verzendt, moeten we de inhoud van dat bestand verzamelen om het aan u en de andere gebruiker te kunnen weergeven. Als u een e-mail ontvangt via Outlook.com, moeten we de inhoud van die e-mail verzamelen om deze inhoud in uw postvak te bezorgen, u de inhoud te tonen en u in staat te stellen de e-mail te beantwoorden. Bovendien moeten we de e-mail opslaan totdat u ervoor kiest deze te verwijderen. Andere inhoud die we verzamelen wanneer we producten aan u leveren betreft:

 • Berichten, met inbegrip van geluid, video, tekst (getypt en handgeschreven, gedicteerd of anderszins), in een bericht, e-mail, telefoongesprek, vergaderverzoek of chat.
 • Foto's, afbeeldingen, muzieknummers, films, software en andere media of documenten die u opslaat, ophaalt of anderszins verwerkt met onze cloud.

Video of opnamen. Opnamen van evenementen en activiteiten in Microsoft gebouwen, winkels en op andere locaties. Als u vestigingen van Microsoft Store of andere faciliteiten bezoekt, of deelneemt aan een evenement van Microsoft dat is opgenomen, verwerken we mogelijk uw afbeeldings en spraakgegevens. Feedback en beoordelingen. Inhoud die u aan ons verstrekt en de inhoud van berichten die u ons stuurt, zoals feedback, onderzoeksgegevens en productbeoordelingen die u schrijft. Productspecifieke secties hieronder beschrijven methoden voor gegevensverzameling zoals deze van toepassing zijn op het gebruik van deze producten. Microsoft gebruikt de gegevens die we verzamelen om u te voorzien van rijke, interactieve ervaringen. Wij gebruiken gegevens in het bijzonder voor: Wij gebruiken de gegevens ook voor onze bedrijfsvoering, waaronder het analyseren van onze prestaties, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het ontwikkelen van ons personeel en het doen van onderzoek. Bij het realiseren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen uit verschillende contexten (bijvoorbeeld van uw gebruik van twee Microsoft-producten) of die we van derden verkrijgen om u een meer naadloze, consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden, geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen en voor andere gerechtvaardigde doeleinden. Onze verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden omvat zowel geautomatiseerde als handmatige (menselijke) verwerkingsmethoden. Onze geautomatiseerde methoden zijn vaak gerelateerd aan en ondersteund door onze handmatige methoden. Onze geautomatiseerde methoden omvatten bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), wat we beschouwen als een set technologieën waarmee computers kunnen nadenken, leren, beredeneren en helpen bij de beslissingen om problemen op te lossen op manieren die vergelijkbaar zijn met wat mensen doen. Om de nauwkeurigheid van onze geautomatiseerde verwerkingsmethoden (inclusief AI) op te bouwen, te trainen en te verbeteren, controleren we handmatig enkele van de voorspellingen en conclusies die door de geautomatiseerde methoden worden geproduceerd aan de hand van de onderliggende gegevens op basis waarvan de voorspellingen en de conclusies zijn gemaakt. We bekijken bijvoorbeeld handmatig korte fragmenten van een kleine steekproef van spraakgegevens om onze spraakservices te verbeteren, zoals herkenning en vertaling. We hebben stappen genomen om deze gegevens niet-identificeerbaar te maken. Microsoft gebruikt de gegevens die we verzamelen om u te voorzien van rijke, interactieve ervaringen. We gebruiken gegevens in het bijzonder voor: We gebruiken de gegevens ook voor onze bedrijfsvoering, waaronder het analyseren van onze prestaties, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het ontwikkelen van ons personeel en het doen van onderzoek. Voor deze doeleinden combineren we gegevens die we uit verschillende contexten verzamelen (bijvoorbeeld van uw gebruik van twee Microsoft-producten). Zo gebruikt Cortana bijvoorbeeld uw opgave van uw favoriete sportteams in de app Microsoft Sports om informatie te bieden die relevant is voor uw interesses en gebruikt Microsoft Store informatie over de apps en services die u gebruikt om speciaal op u afgestemde aanbevelingen voor apps te doen. Waar de wet dat eist, hebben we echter technologische en procedurele waarborgen ingebouwd om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. Zo slaan we bijvoorbeeld, wanneer dat wettelijk verplicht is, gegevens op die we van u verzamelen wanneer u niet bent geverifieerd (niet aangemeld), gescheiden op van de accountgegevens waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. Onze verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden omvat zowel geautomatiseerde als handmatige (menselijke) verwerkingsmethoden. Onze geautomatiseerde methoden zijn vaak gerelateerd aan en ondersteund door onze handmatige methoden. Onze geautomatiseerde methoden omvatten bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), wat we beschouwen als een set technologieën waarmee computers kunnen nadenken, leren, beredeneren en helpen bij de beslissingen om problemen op te lossen op manieren die vergelijkbaar zijn met wat mensen doen. Om de nauwkeurigheid van onze geautomatiseerde verwerkingsmethoden (inclusief AI) op te bouwen, te trainen en te verbeteren, controleren we handmatig enkele van de voorspellingen en conclusies die door de geautomatiseerde methoden worden geproduceerd aan de hand van de onderliggende gegevens op basis waarvan de voorspellingen en de conclusies zijn gemaakt. We bekijken bijvoorbeeld handmatig korte fragmenten van een kleine steekproef van spraakgegevens om onze spraakservices te verbeteren, zoals herkenning en vertaling. We hebben stappen genomen om deze gegevens niet-identificeerbaar te maken. Wanneer we persoonsgegevens over u verwerken, doen we dat met uw toestemming en/of zoals vereist is om de producten die u gebruikt te leveren, ons bedrijf te runnen, aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, de veiligheid van onze systemen en onze klanten te waarborgen of te voldoen aan andere gerechtvaardigde belangen van Microsoft, zoals beschreven in deze sectie en in de sectieRedenen waarom we persoonsgegevens delen van deze privacyverklaring. Wanneer we persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte overbrengen, doen we dit op basis van diverse wettelijke mechanismen, zoals beschreven in de sectieWaar we persoonsgegevens opslaan en verwerken van deze privacyverklaring. Meer informatie over de doeleinden van verwerking: We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of om een transactie te voltooien of een door u gevraagd of geautoriseerd product te leveren. We delen ook gegevens met door Microsoft aangestuurde filialen en dochterondernemingen; met leveranciers die namens ons werken; wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; om de veiligheid van onze producten te garanderen; en om de rechten en eigendommen van Microsoft en haar klanten te beschermen.

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd of geautoriseerd product te leveren. We delen uw inhoud bijvoorbeeld alleen met derden als u ons daartoe toestemming geeft, bijvoorbeeld wanneer u een vriend een e-mail stuurt, foto's en documenten in OneDrive deelt of accounts aan een andere service koppelt. Als u een Microsoft-product gebruikt dat is geleverd door een organisatie waarmee u geaffilieerd bent, zoals een werkgever of school, of als u een e-mailadres gebruikt dat is uitgegeven door een dergelijke organisatie voor toegang tot Microsoft-producten, delen we bepaalde gegevens, zoals de interactiegegevens en diagnostische gegevens zodat uw organisatie de producten kan beheren. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Daarnaast delen we persoonsgegevens tussen door Microsoft aangestuurde filialen en dochterondernemingen. We delen ook persoonsgegevens met verkopers of vertegenwoordigers die namens ons werken voor de in deze verklaring beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld: bedrijven die we hebben ingehuurd om de klantenservice te ondersteunen of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services, kunnen toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om deze functies te bieden. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan ons privacybeleid en veiligheidseisen omtrent gegevens en wordt niet toegestaan om persoonsgegevens die ze van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken. We kunnen persoonsgegevens ook openbaar maken als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa. En tot slot zullen we persoonsgegevens bewaren, inzien, overdragen, openbaar maken of opslaan, met inbegrip van uw inhoud (zoals de inhoud van uw e-mails in Outlook.com, of bestanden in privémappen op OneDrive), wanneer we te goeder trouw geloven dat dit nodig is om het volgende te doen: Voor meer informatie over gegevens die we vrijgeven in antwoord op verzoeken van justitie, politie en andere overheidsinstanties, verwijzen we u naar ons Rapport op verzoek van wetshandhavingsinstanties.

Let op: sommige van onze producten bevatten koppelingen naar of stellen u anderszins in staat toegang te krijgen tot producten van derden waarvan het privacybeleid afwijkt van dat van Microsoft. Als u aan een van die producten persoonsgegevens verstrekt, vallen uw gegevens onder het privacybeleid van het desbetreffende product. U kunt ook keuzes maken over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Microsoft. U kunt uw persoonsgegevens die Microsoft heeft verkregen beheren en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uitoefenen, door contact op te nemen met Microsoft of met behulp van verschillende hulpprogramma's die we bieden. In sommige gevallen zal uw vermogen om toegang te krijgen tot of om de controle uit te oeferen over uw persoonsgegevens beperkt zijn indien het toepasselijk recht dit vereist of toestaat. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens of ze kunt beheren, is tevens afhankelijk van de producten die u gebruikt. U kunt bijvoorbeeld: Niet alle persoonsgegevens die zijn verwerkt door Microsoft kunnen worden geopend of beheerd via de bovenstaande hulpprogramma's. Als u toegang wilt krijgen tot of de controle wilt hebben over persoonsgegevens die door Microsoft zijn verwerkt maar niet beschikbaar zijn via de bovenstaande hulpprogramma's of rechtstreeks via de Microsoft-producten die u gebruikt, kunt u altijd contact opnemen met Microsoft op het adres in de sectie Contact met ons opnemen of via ons webformulier. U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die Microsoft heeft verkregen en deze beheren met hulpmiddelen die Microsoft aan u verstrekt, en die hieronder staan beschreven, of door contact op te nemen met Microsoft. Bijvoorbeeld: U kunt ook bezwaar maken tegen of beperkingen opleggen aan het gebruik van uw persoonsgegevens door Microsoft. Zo kunt u bijvoorbeeld op elk gewenst moment bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens:

Mogelijk hebt u deze rechten ook onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG), maar we bieden ze aan u ongeacht uw locatie. In sommige gevallen zal uw vermogen om toegang te krijgen tot of om de controle uit te oeferen over uw persoonsgegevens beperkt zijn indien het toepasselijk recht dit vereist of toestaat.

Als uw organisatie, zoals uw werkgever, school of serviceprovider, u toegang biedt tot en uw gebruik beheert van Microsoft-producten, neem dan contact op met uw organisatie voor meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en deze kunt beheren. U kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens die Microsoft heeft verkregen en deze beheren, en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uitoefenen, door gebruik te maken van verschillende hulpprogramma's die we bieden. Welke hulpprogramma's het meest nuttig voor u zijn, is afhankelijk van onze interactie met u en uw gebruik van onze producten. Hier volgt een algemene lijst met hulpprogramma's die we bieden om u te helpen bij het beheren van uw persoonsgegevens; specifieke producten bieden mogelijk extra beheermogelijkheden. Niet alle persoonsgegevens die zijn verwerkt door Microsoft kunnen worden geopend of beheerd via de bovenstaande hulpprogramma's. Als u toegang wilt krijgen tot of de controle wilt hebben over persoonsgegevens die door Microsoft zijn verwerkt maar niet beschikbaar zijn via de bovenstaande hulpprogramma's of rechtstreeks via de Microsoft-producten die u gebruikt, kunt u altijd contact opnemen met Microsoft op het adres in de sectie Contact met ons opnemen of via ons webformulier. We zullen binnen 30 dagen reageren op verzoeken tot het beheren van uw persoonsgegevens. Uw communicatievoorkeuren

U kunt kiezen of u promotionele mededelingen van Microsoft wilt ontvangen per e-mail, SMS, post of telefoon. Als u promotionele e-mail- of sms-berichten van ons ontvangt en u zich hiervoor wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht op te volgen. U kunt ook keuzes maken over de ontvangst van promotionele e-mails, telefoongesprekken en post door u aan te melden met uw persoonlijke Microsoft-account en uw communicatiemachtigingen te bekijken. U kunt hier contactgegevens bijwerken, contactvoorkeuren voor heel Microsoft beheren, u afmelden voor e-mailabonnementen en kiezen of u uw contactgegevens met partners van Microsoft wilt delen. Als u niet over een persoonlijk Microsoft-account beschikt, kunt u uw voorkeuren voor e-mailcontact met Microsoft beheren met behulp van dit webformulier. Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte servicecommunicaties die deel uitmaken van bepaalde Microsoft-producten, -programma's of -activiteiten, of van enquêtes of andere informatieve communicaties die hun eigen methode van afmelden hebben. Uw reclamekeuzes Als u geen op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via onze 'opt-out'-pagina. Wanneer u zich afmeldt, wordt uw voorkeur opgeslagen in een cookie die specifiek is voor de webbrowser die u gebruikt. De 'opt-out'-cookie heeft een vervaldatum van vijf jaar. Als u de cookies op uw apparaat verwijdert, moet u zich weer afmelden. U kunt ook uw afmeldkeuze koppelen aan uw persoonlijke Microsoft-account. Dit zal dan van toepassing zijn op elk apparaat waarop u dat account gebruikt en dit blijft van toepassing totdat iemand zich met een andere persoonlijke Microsoft-account op dat apparaat aanmeldt. Als u de cookies op uw apparaat verwijdert, moet u zich opnieuw aanmelden om de instellingen toe te passen. Voor door Microsoft beheerde advertenties die in apps in Windows worden weergegeven, kunt u de 'opt-out' gebruiken die is gekoppeld aan uw persoonlijke Microsoft-account of kunt u zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door de reclame-id uit te schakelen in de instellingen van Windows. Omdat de gegevens die voor op interesses gebaseerde reclame worden gebruikt ook voor andere vereiste doeleinden (met inbegrip van het leveren van onze producten, analyses en detectie van fraude) worden gebruikt, betekent een keuze om geen op interesses gebaseerde advertenties meer te ontvangen, niet dat er wordt gestopt met het verzamelen van gegevens. U ontvangt nog steeds advertenties, hoewel deze mogelijk minder relevant voor u zijn. U kunt opgeven dat u geen op interesses gebaseerde reclame meer wilt ontvangen van derden waarmee we samenwerken door naar hun websites te gaan (zie hierboven). Op browser gebaseerde besturing

Wanneer u een browser gebruikt, kunt u uw persoonsgegevens beheren met behulp van bepaalde functies. Bijvoorbeeld: Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden opgehaald door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën voor het opslaan en instandhouden van uw voorkeuren en instellingen om u in staat te stellen zich aan te melden, op interesses gebaseerde reclame aan te bieden, fraude te bestrijden, te analyseren hoe onze producten presteren en aan andere gerechtvaardigde doeleinden te voldoen. Microsoft-apps maken voor soortgelijke doeleinden gebruik van aanvullende id's, zoals de reclame-id in Windows die wordt beschreven in de sectie Reclame-id van deze privacyverklaring.

We maken ook gebruik van 'webbakens' om te helpen cookies te leveren, en gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze websites kunnen webbakens, cookies of vergelijkbare technologieën van andere serviceproviders omvatten. U beschikt over tal van hulpprogramma's voor het beheren van de gegevens die worden verzameld door cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. Zo kunt u bijvoorbeeld besturingselementen in uw internetbrowser gebruiken om te beperken hoe de websites die u bezoekt cookies kunnen gebruiken en uw toestemming intrekken door cookies te wissen of te blokkeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden opgehaald door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. Deze gegevens bestaan vaak uit een reeks cijfers en letters waarmee uw computer uniek wordt geïdentificeerd, maar kan ook andere informatie bevatten. Sommige cookies worden door derden geplaatst die namens ons werken. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën voor het opslaan en instandhouden van uw voorkeuren en instellingen om u in staat te stellen zich aan te melden, op interesses gebaseerde reclame aan te bieden, fraude te bestrijden, te analyseren hoe onze producten presteren en aan andere gerechtvaardigde doeleinden te voldoen die hieronder worden beschreven. Microsoft-apps maken gebruik van aanvullende aanduidingen, zoals de reclame-id in Windows, voor soortgelijke doeleinden. Bovendien bevatten veel van onze websites en toepassingen webbakens of andere soortgelijke technologieën, zoals hieronder beschreven.

Ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën Microsoft maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de context of het product, met inbegrip van: Enkele van de cookies die we veel gebruiken, worden hieronder vermeld. De lijst is niet volledig, maar is bedoeld om de primaire doeleinden te illustreren waarvoor we over het algemeen cookies instellen. Als u een van onze websites bezoekt, plaatst de site sommige of alle cookies uit de onderstaande lijst: Naast de cookies die Microsoft instelt wanneer u onze websites bezoekt, kunnen derden ook cookies instellen wanneer u Microsoft-sites bezoekt. Bijvoorbeeld:

Cookies beheren De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar bieden beheerinstrumenten waarmee u ze kunt blokkeren of verwijderen. Zo kunt u bijvoorbeeld in Microsoft Edge cookies blokkeren of verwijderen door Instellingen > Beveiliging en privacy > Browsegegevens wissen > Cookies en opgeslagen websitegegevens te selecteren. Voor meer informatie over hoe u uw cookies kunt verwijderen in Microsoft-browsers, raadpleegt u Microsoft Edge of Internet Explorer. Als u een andere browser gebruikt, raadpleegt u de instructies voor die browser. . Bepaalde functies van Microsoft-producten zijn afhankelijk van cookies. Als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, kunt u zich niet aanmelden of sommige van deze functies gebruiken. Bovendien gaan voorkeuren die afhankelijk zijn van cookies verloren. Als u cookies verwijdert, worden alle door deze cookies aangestuurde instellingen en voorkeuren verwijderd, ook advertentievoorkeuren. Deze moeten dan opnieuw worden ingesteld. Extra privacymechanismen waarmee cookies kunnen worden beïnvloed, met inbegrip van de functie Traceerbeveiliging van Microsoft-browsers, worden beschreven in de sectie Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren van deze privacyverklaring. Ons gebruik van webbakens en analyseservices Sommige Microsoft-webpagina's bevatten elektronische tags, zogenaamde webbakens, die we gebruiken om cookies te leveren op onze websites, gebruikers die deze sites hebben bezocht te tellen en producten in samenwerking met derden te leveren. We hebben ook webbakens of vergelijkbare technologieën toegevoegd aan onze elektronische communicatie om te bepalen of u deze opent en erop reageert. Naast het plaatsen van webbakens op onze eigen websites, werken we soms samen met andere bedrijven om onze webbakens op hun websites of in hun advertenties te plaatsen. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld statistieken ontwikkelen die aangeven hoe vaak het klikken op een advertentie op een Microsoft-site, resulteert in een aankoop of een andere actie op de website van de adverteerder. Ook krijgen we inzicht in uw activiteiten op de website van een Microsoft-partner in verband met uw gebruik van een Microsoft-product of -service.

Tot slot bevatten Microsoft-producten vaak webbakens of soortgelijke technologieën van analyseproviders van derden, waarmee we geaggregeerde statistische gegevens over de effectiviteit van onze promotiecampagnes of andere handelingen kunnen samenstellen. Met deze technologieën kunnen analyseproviders hun eigen cookies of andere id's op uw apparaat instellen of lezen, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen over uw onlineactiviteiten verspreid over toepassingen, websites of andere producten. Maar we verbieden deze analyseproviders om webbakens op onze sites te gebruiken om gegevens te verzamelen of toegang te krijgen tot gegevens waarmee u direct wordt geïdentificeerd (zoals uw naam of e-mailadres). U kunt ervoor kiezen niet mee te werken aan het verzamelen of gebruiken van gegevens door sommige van deze analyseproviders door op de volgende koppelingen te klikken: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Analytics (vereist de installatie van een invoegtoepassing voor de browser), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, AcuityAds of WebTrends. Andere vergelijkbare technologieën

Naast de gewone cookies en webbakens kunnen onze producten ook gebruikmaken van andere soortgelijke technologieën om gegevensbestanden op uw computer op te slaan en te lezen. Dit wordt meestal gedaan om uw voorkeuren te handhaven of om de snelheid en prestaties te verbeteren door bepaalde bestanden lokaal op te slaan. Maar net als met standaard cookies kan met behulp van deze technologieën een unieke id worden opgeslagen voor uw computer, die vervolgens het gedrag kan volgen. Deze technologieën zijn onder meer Local Shared Objects (of 'Flash-cookies') en Silverlight Application Storage. Local Shared objects of 'Flash-cookies'. Websites die Adobe Flash-technologieën toepassen, kunnen gebruikmaken van Local Shared Objects of 'Flash-cookies' om gegevens op uw computer op te slaan. Ga voor meer informatie over het beheren of blokkeren van Flash-cookies naar de Help-pagina voor Flash Player. Opslag in Silverlight-toepassingen. Websites of toepassingen die Microsoft Silverlight-technologie gebruiken, hebben ook de mogelijkheid om gegevens op te slaan met behulp van Silverlight-toepassingsopslag. Voor informatie over hoe u dergelijke opslag kunt beheren of blokkeren, raadpleegt u de sectie Silverlight van deze privacyverklaring. Als u een Microsoft-product of een e-mailadres gebruikt om toegang te krijgen tot Microsoft-producten en dat product of e-mailadres is geleverd door een organisatie waarmee u geaffilieerd bent, zoals een werkgever of school, kan die organisatie het volgende doen: Als u geen toegang meer hebt tot uw werk- of schoolaccount (bijvoorbeeld bij verandering van werkgever), raakt u mogelijk de toegang kwijt tot producten en de inhoud die is gekoppeld aan deze producten, met inbegrip van de producten die u zelf hebt aangeschaft, als u uw werk- of schoolaccount gebruikt om u aan te melden bij dergelijke producten. Veel Microsoft-producten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties, zoals scholen en bedrijven. Raadpleeg de sectie Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars van deze privacyverklaring. Als uw organisatie u toegang biedt tot Microsoft-producten, is uw gebruik van de Microsoft-producten onderworpen aan de beleidsregels van uw organisatie, indien van toepassing. Privacyvragen, met inbegrip van aanvragen voor het uitoefenen van uw rechten op het gebied van de gegevensbescherming, kunt u aan de beheerder van uw organisatie richten. Als u sociale functies gebruikt in Microsoft-producten, kunnen andere gebruikers in uw netwerk mogelijk een deel van uw activiteiten zien. Meer informatie over de sociale functies en andere functionaliteit kunt u vinden in de documentatie of Help-inhoud van het betreffende Microsoft-product. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidstoepassingen van onze klanten; deze kunnen afwijken van het beleid dat in deze verklaring is uiteengezet.

Voor Microsoft-producten die uw basisschool of middelbare school beschikbaar stelt, waaronder ook Microsoft 365 Education, zal Microsoft:

Met een Microsoft-account kunt u zich aanmelden bij Microsoft-producten, evenals bij producten van geselecteerde Microsoft-partners. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account bevatten referenties, naam en contactgegevens, betalingsgegevens, apparaat- en gebruiksgegevens, uw contactpersonen, informatie over uw activiteiten en uw interesses en favorieten. Aanmelding bij uw Microsoft-account maakt instelling van persoonlijke voorkeuren en consistente ervaringen mogelijk op verschillende producten en apparaten, stelt u in staat gegevensopslag in de cloud te gebruiken, biedt u de mogelijkheid om betalingen te verrichten via betaalmiddelen die zijn opgeslagen in uw Microsoft-account en maakt andere functies mogelijk. Er zijn drie typen Microsoft-accounts: Als u zich met uw Microsoft-account aanmeldt bij een service die wordt aangeboden door derden, deelt u met die derde partij de accountgegevens die zijn vereist door die service. Met een Microsoft-account kunt u zich aanmelden bij Microsoft-producten, evenals bij producten van geselecteerde Microsoft-partners. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account bevatten referenties, naam en contactgegevens, betalingsgegevens, apparaat- en gebruiksgegevens, uw contactpersonen, informatie over uw activiteiten en uw interesses en favorieten. Aanmelding bij uw Microsoft-account maakt instelling van persoonlijke voorkeuren en consistente ervaringen mogelijk op verschillende producten en apparaten, stelt u in staat gegevensopslag in de cloud te gebruiken, biedt u de mogelijkheid om betalingen te verrichten via betaalmiddelen die zijn opgeslagen in uw Microsoft-account en maakt andere functies mogelijk. Er zijn drie typen Microsoft-accounts: Persoonlijke Microsoft-accounts. De gegevens die aan uw persoonlijke Microsoft-account zijn gekoppeld, en het gebruik van die gegevens, is afhankelijk van hoe u het account gebruikt. Werk- of schoolaccounts. De gegevens die aan een werk- of schoolaccount zijn gekoppeld en de wijze waarop deze worden gebruikt, is doorgaans vergelijkbaar met het gebruik en de verzameling van gegevens die zijn gekoppeld aan een persoonlijk Microsoft-account. Als uw werkgever of school gebruikmaakt van Azure Active Directory (AAD) om de accounts te beheren die zij aan u hebben beschikbaar gesteld, kunt u dat werk- of schoolaccount gebruiken om u aan te melden bij Microsoft-producten, zoals Office 365, en producten van derden die worden verstrekt door uw organisatie. Als dit wordt vereist door uw organisatie, wordt u ook gevraagd een telefoonnummer of een alternatief e-mailadres op te geven voor aanvullende beveiligingsverificatie. En u kunt ook, als dit wordt toegestaan door uw organisatie, uw werk- of schoolaccount gebruiken om u aan te melden bij producten van Microsoft of derden die u voor uzelf hebt aangeschaft. Houd, als u zich bij Microsoft-producten aanmeldt met een werk- of schoolaccount, rekening met het volgende: Accounts van derden. De gegevens die aan een Microsoft-account van derden zijn gekoppeld en de wijze waarop deze worden gebruikt, is doorgaans vergelijkbaar met het gebruik en de verzameling van gegevens die zijn gekoppeld aan een persoonlijk Microsoft-account. Uw serviceprovider heeft de controle over uw account, met inbegrip van de mogelijkheid om uw account te openen of te verwijderen. Neem de voorwaarden die de derde partij aan u heeft verstrekt, zorgvuldig door, zodat u inzicht krijgt in wat deze derde partij mag doen met uw account. Hieronder vindt u aanvullende informatie over privacy, zoals hoe we uw gegevens beveiligen, waar we uw gegevens verwerken en hoe lang we uw gegevens bewaren. Meer informatie over Microsoft en ons streven om uw privacy te beschermen, kunt u vinden op Microsoft Privacy. Microsoft doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om te voorkomen dat uw persoonsgegevens door onbevoegden kunnen worden benaderd, gebruikt of bekend gemaakt. Zo slaan we de persoonsgegevens die u aanlevert op computersystemen op die beperkt toegankelijk zijn en in beveiligde gebouwen staan. Wanneer we via internet zeer vertrouwelijke gegevens overdragen (zoals een creditcardnummer of wachtwoord), beschermen we die gegevens door het gebruik van versleuteling. Microsoft voldoet aan de toepasselijke wetten voor gegevensbeveiliging, met inbegrip van toepasselijke wetten voor melding van beveiligingsinbreuken. Door Microsoft verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio, in de Verenigde Staten en in een ander land/andere regio waarin Microsoft of de aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders over faciliteiten beschikken. Microsoft heeft grote datacenters in Australië, Brazilië, Canada, Chili, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong SAR, Ierland, India, Japan, Korea, Luxemburg, Maleisië, Nederland, Oostenrijk, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De primaire opslaglocatie bevindt zich doorgaans in de regio van de klant of in de Verenigde Staten, vaak met een back-up naar een datacenter in een andere regio. De opslaglocatie(s) worden gekozen om efficiënt te kunnen werken, de prestaties te verbeteren en redundante back-ups te maken om de gegevens veilig te stellen in het geval van een storing of een ander probleem. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we conform deze privacyverklaring verzamelen, worden verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de wetgeving die van toepassing is voor de locatie waar de gegevens zich bevinden.

We geven persoonsgegevens door van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar andere landen, waarvoor in sommige gevallen nog niet door de Europese Commissie is vastgesteld of het geboden niveau van gegevensbescherming adequaat is. Hun wetgeving garandeert u bijvoorbeeld niet dezelfde rechten of er is geen toezichthoudende instantie voor privacy beschikbaar die in staat is uw klachten te behandelen. Bij dergelijke doorgiftes van gegevens gebruiken we diverse wettelijke mechanismen, waaronder overeenkomsten, om er zeker van te zijn dat uw rechten en beschermingen onderweg gewaarborgd zijn. Als u meer wilt weten over de beslissingen van de Europese Commissie met betrekking tot de adequaatheid van de bescherming van persoonlijke gegevens in de landen/regio's waar Microsoft persoonsgegevens verwerkt, leest u dit artikel over de website van de Europese Commissie. Microsoft Corporation leeft de Privacy Shield-raamwerken tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS na, zoals deze zijn bepaald door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die worden doorgegeven van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Microsoft Corporation heeft het ministerie van Economische Zaken bevestigd dat het bedrijf zich houdt aan de Privacy Shield-principes. Als externe bureaus namens ons persoonsgegevens verwerken op een manier die niet in overeenstemming is met de principes van een van deze Privacy Shield-raamwerken, blijven we aansprakelijk, tenzij we kunnen bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. De door Microsoft Corporation beheerde dochterondernemingen in de VS, zoals beschreven in onze zelfcertificering, nemen ook deel aan het Privacy Shield-raamwerk. Raadpleeg voor meer informatie de lijst voor Microsoft entiteiten of dochterondernemingen in de VS die zich houden aan de Privacy Shield-principes. In geval van een conflict tussen de bepalingen in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Als u meer wilt weten over het Privacy Shield-programma en als u onze certificering wilt bekijken, gaat u naar de Privacy Shield-website. Als u een vraag of klacht hebt met betrekking tot de deelname van Microsoft aan het Privacy Shield tussen de EU en de VS of Zwitserland en de VS, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier. Voor klachten over de Privacy Shield-frameworks die niet rechtstreeks met Microsoft kunnen worden opgelost, werken we samen met een commissie die is opgericht door DPA's (European Data Protection Authorities) voor het oplossen van geschillen met EU personen, en met de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) voor het oplossen van geschillen met Zwitserse personen. Neem contact met ons op als u in contact wilt treden met uw contactpersonen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. Zoals verder wordt beschreven in de Privacy Shield-principes, is er een bindende arbitragemogelijkheid beschikbaar voor de afhandeling van resterende klachten die niet op andere manieren zijn opgelost. Microsoft is onderhevig aan de onderzoeks- en handhavende bevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) in de VS. Microsoft bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om de producten te bieden en de door u gevraagde transacties af te handelen, of voor andere gerechtvaardigde doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten. Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren, afhankelijk van het gegevenstype, de context van onze contacten met u of uw productgebruik, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk afwijken. Andere criteria voor het bepalen van de bewaringstermijnen zijn onder meer: Advertenties stellen ons in staat sommige van onze producten aan te bieden, te ondersteunen en te verbeteren. Wat u zegt in uw e-mails, chats, videogesprekken of voicemails of vermeldt in uw documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden, wordt niet door Microsoft gebruikt om u gerichte reclame te sturen. We gebruiken andere gegevens, die hieronder in detail worden besproken, voor advertenties in onze producten en eigendommen van derden. Bijvoorbeeld:

De advertenties die u ziet, kunnen zijn geselecteerd op basis van gegevens die we over u hebben verwerkt, zoals uw interesses en favorieten, uw locatie, uw transacties, hoe u onze producten gebruikt, uw zoekopdrachten of de inhoud die u bekijkt. Als u bijvoorbeeld op MSN inhoud bekijkt over auto's, is het mogelijk dat we advertenties over auto's weergeven. Als u op Bing naar 'pizzarestaurants in Seattle' zoekt, ziet u mogelijk advertenties in uw zoekresultaten voor restaurants in Seattle. De advertenties die u ziet, kunnen ook zijn geselecteerd op basis van andere informatie die we in de loop van de tijd over u te weten zijn gekomen met behulp van demografische gegevens, locatiegegevens, zoekopdrachten, interesses en favorieten, gebruiksgegevens van onze producten en sites en van de sites en apps van onze adverteerders en partners Deze advertenties worden in deze verklaring aangeduid als 'op interesses gebaseerde advertenties'. Als u bijvoorbeeld gamecontent bekijkt op xbox.com, is het mogelijk dat er aanbiedingen voor games op MSN worden weergegeven. Om op interesses gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden, combineren we de cookies die op uw apparaat worden geplaatst met de informatie die we verzamelen (zoals het IP-adres) wanneer uw browser met onze websites werkt. Als u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde advertenties, worden de aan deze cookies gekoppelde gegevens niet gebruikt. Enkele aanvullende details met betrekking tot het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden: Gegevens verzameld door andere reclamebedrijven. Adverteerders voegen soms ook hun eigen webbakens (of die van hun andere advertentiepartners) toe aan hun advertenties die we weergeven, zodat ze hun eigen cookie kunnen instellen en lezen. Bovendien kunnen Microsoft-partners met advertentiebedrijven van derden een aantal van onze reclameservices leveren en kunnen we ook toestaan dat andere reclamebedrijven van derden reclame op onze websites weergeven. Deze derden kunnen cookies plaatsen op uw computer en gegevens verzamelen over uw onlineactiviteiten op diverse websites of onlineservices. Momenteel heeft dit betrekking op, maar is niet beperkt tot, de volgende bedrijven: A9, AppNexus, Criteo, , MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel en Yahoo!. Selecteer een van de voorafgaande koppelingen voor meer informatie over de werkmethoden van elke onderneming, met inbegrip van de keuzes die deze biedt. Veel van deze bedrijven zijn ook lid van NAI of DAA, die elk een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor gerichte advertenties van deelnemende bedrijven. Wanneer een Microsoft-product leeftijden verzamelt, en er een leeftijd in uw rechtsgebied is waaronder ouderlijke toestemming of autorisatie is vereist voor het gebruik van het product, blokkeert het product gebruikers die jonger zijn dan die leeftijd of vraagt hen toestemming of autorisatie van een ouder of voogd te verlenen voordat het kan worden gebruikt. We vragen kinderen die jonger zijn dan die leeftijd niet opzettelijk naar meer gegevens dan vereist is voor het leveren van het product. Wanneer door een ouder toestemming of autorisatie is verleend, wordt het account van het kind in hoofdlijnen net zo behandeld als ieder ander account. Het kind kan toegang krijgen tot communicatiediensten, zoals Outlook en Skype, en kan vrijelijk communiceren en gegevens delen met andere gebruikers van alle leeftijden. Ouders kunnen de eerder gekozen toestemmingsopties weer wijzigen of intrekken en de persoonsgegevens van kinderen voor we zij toestemming of autorisatie hebben verstrekt bekijken of bewerken, of een verzoek tot verwijdering indienen. Ouders kunnen bijvoorbeeld hun persoonlijke Microsoft-account bezoeken en Machtigingen selecteren. Voor gebruikers van Minecraft for PC/Java en andere Mojang-games kunnen ouders contact met ons opnemen via de Pagina Mojang-account. Microsoft biedt preview-, insider-, bèta- of andere gratis producten en functies (gezamenlijk "previews" genoemd) aan, zodat u deze kunt evalueren, terwijl u aan Microsoft gegevens verstrekt over uw gebruik van het product, met inbegrip van feedback en apparaat- en gebruiksgegevens. Een gevolg hiervan is dat previews automatisch aanvullende gegevens kunnen verzamelen, het aantal instellingen kunnen beperken en anderszins andere privacy- en beveiligingsmaatregelen kunnen toepassen dan normaliter aanwezig zijn in onze producten. Als u deelneemt aan previews, kunnen we contact met u opnemen over uw feedback of uw interesse in het voortzetten van het gebruik van het product na algemene release. We werken deze privacyverklaring zo nodig bij om grotere transparantie te bieden of in reactie op:

Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij Laatst bijgewerkt. Daarnaast worden de wijzigingen beschreven op de pagina Wijzigingsoverzicht. Als er belangrijke wijzigingen in de verklaring, zoals een wijziging in de toepassing van de verwerking van persoonsgegevens die niet consistent zijn met het doel waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld, zullen we u op de hoogte stellen door een opvallende melding van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een melding te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe Microsoft uw gegevens beschermt. Als u een vraag of klacht over privacy hebt voor de Chief Privacy Officer van Microsoft of de Functionaris Gegevensbescherming van de EU, neemt u contact met ons op via ons webformulier. U krijgt binnen 30 dagen een reactie van ons. U kunt ook een punt van zorg of klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit of andere functionaris met rechtsbevoegdheid. Tenzij anders vermeld, fungeert Microsoft Corporation en, voor personen in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, Microsoft Ireland Operations Limited als verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die we verzamelen via de producten die zijn onderworpen aan deze verklaring. Onze adressen zijn:

Voor informatie over de Microsoft-vestiging in uw land of regio raadpleegt u de lijst met Kantoorvestigingen van Microsoft over de hele wereld. Waar de Franse wet van kracht is, kunt u ons ook specifieke instructies sturen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden. Hiervoor gebruikt u ons webformulier. Als u een technische vraag of ondersteuningsvraag hebt, kunt u terecht op Microsoft-ondersteuning voor meer informatie over Microsoft Ondersteuning. Als u een vraag hebt over het wachtwoord voor een persoonlijk Microsoft-account, gaat u naar Ondersteuning voor Microsoft-account. Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars zijn Microsoft-producten en verwante software die worden aangeboden aan en hoofdzakelijk zijn ontworpen voor gebruik door organisaties en ontwikkelaars. Het gaat om de volgende mogelijkheden: In het geval van een conflict tussen deze Microsoft-privacyverklaring en de voorwaarden van een overeenkomst(en) tussen een klant en Microsoft voor Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars, hebben de voorwaarden van die overeenkomst(en) prioriteit.

Meer informatie over de functies en instellingen van onze Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars, waaronder keuzes die van invloed zijn op uw privacy of de privacy van uw eindgebruikers, vindt u in de productdocumentatie. Als een van onderstaande voorwaarden niet is gedefinieerd in deze Privacyverklaring of de OST, vindt u hieronder de definities. Algemeen. Wanneer een klant Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars uitprobeert, koopt, gebruikt of zich hierop abonneert, of ondersteuning of professionele services ontvangt voor dergelijke producten, verzamelt Microsoft gegevens om de service te leveren, met inbegrip van toepassingen die nodig zijn voor het verstrekken van de service, het bieden van de beste ervaringen met onze producten, onze bedrijfsvoering en communicatie met de klant. Bijvoorbeeld:

Via de producten voor ondernemingen en ontwikkelaars kunt u andere producten en onlineservices van Microsoft of derden kopen, gebruiken of u hierop abonneren. Deze producten of services hebben mogelijk andere privacytoepassingen en op deze producten en services zijn hun eigen privacyverklaringen en beleidsregels van toepassing. Om de Enterprise Online Services te kunnen leveren, verzamelt Microsoft klantgegevens, beheerdersgegevens, betalingsgegevens en ondersteuningsgegevens. We gebruiken klantgegevens, ondersteuningsgegevens en persoonsgegevens zoals is beschreven in de OST en de Vertrouwenscentrum van Microsoft. De klant is de controller van persoonsgegevens en Microsoft is de verwerker van deze gegevens, behalve als (a) de klant optreedt als verwerker van persoonsgegevens, in in welk geval Microsoft een subverwerker is, of (b) andere bepalingen worden vermeld in de OST. Beheerdersgegevens zijn de gegevens die worden verstrekt aan Microsoft tijdens aanmelding bij of aankoop of beheer van de Enterprise Online Services. We gebruiken beheerdersgegevens om de Enterprise Online Services te verstrekken, transacties te voltooien, het account te onderhouden, fraude op te sporen en te voorkomen, en onze wettelijke verplichtingen na te komen. Beheerdersgegevens omvatten de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres dat u opgeeft, evenals geaggregeerde gebruiksgegevens met betrekking tot uw account, zoals de instellingen die u selecteert. Beheerdersgegevens omvatten tevens contactgegevens van uw collega's en vrienden, als u ermee akkoord gaat om deze te verstrekken aan Microsoft voor het beperkte doel om hen een uitnodiging te sturen voor het gebruik van de onlineservices; we contact nemen op met die personen met communicaties die informatie over u bevatten, zoals uw naam en profielfoto. We kunnen beheerdersgegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor het verstrekken van informatie over uw account, abonnementen, facturering en updates van de Enterprise Online Services te verstrekken, waaronder informatie over nieuwe functies, veiligheid of andere technische problemen. We nemen ook contact met u op over vragen van derden die we ontvangen met betrekking tot het gebruik van de Enterprise Online Services, zoals beschreven in uw overeenkomst. U kunt zich niet uitschrijven voor deze niet-promotiegerelateerde communicaties. We kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot informatie en aanbiedingen voor producten en services, of uw contactgegevens delen met Microsoft-partners. Wanneer een dergelijke partner over specifieke services of oplossingen beschikt om in uw behoeften te voorzien of ten behoeve van de optimalisatie van uw gebruik van de Enterprise Online Services, delen we mogelijk beperkte, geaggregeerde informatie over het account van uw organisatie met de partner. Microsoft deelet uw vertrouwelijke informatie of contactgegevens niet met de gemachtigde partner tenzij we over voldoende rechten beschikken om dit te doen. U kunt uw contactvoorkeuren beheren of uw gegevens bijwerken in uw accountprofiel.

We gebruiken betalingsgegevens om transacties te voltooien en fraude te detecteren en te voorkomen. Sommige Enterprise Online Services vereisen, of worden uitgebreid met, de installatie van lokale software (bijvoorbeeld agents, toepassingen voor apparaatbeheer) op een apparaat. Op uw verzoek is het mogelijk dat de lokale software (i) gegevens verzendt, waaronder klantgegevens, vanaf een apparaat of toestel naar of van de Enterprise Online Services; of (ii) logboeken of foutrapporten naar Microsoft stuurt voor het oplossen van problemen. De Enterprise Online Services, met inbegrip van lokale software, verzamelen apparaat- en gebruiksgegevens die naar Microsoft worden verzonden en worden geanalyseerd om de kwaliteit, beveiliging en integriteit van onze producten te verbeteren. Bij services van Bing Search, zoals gedefinieerd in de OST, wordt gebruikgemaakt van gegevens zoals zoekquery's, zoals beschreven in de sectie Bing van deze privacyverklaring. Software voor ondernemingen en ontwikkelaars en apparaten voor ondernemingen verzamelen gegevens om effectief te werken en u de beste ervaring te bieden. Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de functies die u gebruikt en van uw configuratie en instellingen, maar het betreft meestal alleen apparaat- en gebruiksgegevens. Klanten kunnen zelf bepalen welke gegevens ze aanbieden. Hier vindt u voorbeelden van de gegevens die we verzamelen:

Microsoft gebruikt de gegevens die we verzamelen voor software voor ondernemingen en ontwikkelaars en apparaten voor ondernemingen om onze producten aan te bieden en te verbeteren, om klantenondersteuning te geven, om het product te activeren, om met u te communiceren en om ons werk te kunnen doen.

Microsoft SQL Server is een platform voor het beheer van relationele databases en omvat producten die afzonderlijk kunnen worden geïnstalleerd (zoals SQL Server Management Studio). Voor gedetailleerde informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe u uw privacyopties kunt beheren brengt u een bezoek aan Privacypagina van SQL Server. Als u in een organisatie werkt, kan uw beheerder de bepaalde instellingen voor telemetrie instellen in SQL Server via Groepsbeleid. Productiviteits en communicatieproducten zijn toepassingen, software en services die u kunt gebruiken voor het maken, opslaan en delen van documenten, en om met anderen te communiceren. Office omvat een verzameling productiviteitsservices en -toepassingen, waaronder Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Meer informatie over Outlook vindt u in de sectie Outlook van deze privacyverklaring. Office is een service die bestaat uit clientsoftwaretoepassingen en verbonden onlineservices die allerlei platforms omvatten en op verschillende manieren met elkaar samenhangen. Diverse Office-services maken het mogelijk de inhoud van uw bestanden te gebruiken voor ontwerpen en aanbevelingen en met anderen samen te werken in uw documenten en bieden u functionaliteit vanuit andere Microsoft-producten, zoals Bing en Cortana, en verbonden producten van derden. Als u in een organisatie werkt, kan uw beheerder deze verbonden services uitschakelen of deactiveren. In Office 365 versie 1904 en eerder kunt u uw privacyinstellingen wijzigen via de privacyopties van het Vertrouwenscentrum van Microsoft Office. Zie Mijn opties en instellingen in het Vertrouwenscentrum van Microsoft Office weergeven voor meer informatie. Vanaf versie 1904 van Office 365 hebt u toegang tot nieuwe, bijgewerkte en verbeterde privacyinstellingen via Bestand > Account > Accountprivacy. Zie Privacyinstellingen voor uw account voor meer informatie. Office-roamingservice. De Office-roamingservice zorgt ervoor dat uw Office-instellingen bijgewerkt blijven op al uw apparaten waarop Office wordt uitgevoerd. Als u zich bij Office aanmeldt met uw Microsoft-account of een account dat door uw organisatie is verstrekt, wordt de Office Client Policy-service ingeschakeld en synchroniseert deze service enkele van uw aangepaste Office-instellingen met Microsoft-servers (zoals een lijst van de meest recent gebruikte documenten en de laatst bekeken locatie in een document). Wanneer u zich met dezelfde account op een ander apparaat aanmeldt bij Office, downloadt de Office-roamingservice uw instellingen van de Microsoft-servers en past de service deze toe op het extra apparaat. De Office-roamingservice past ook enkele van uw aangepaste Office-instellingen toe wanneer u zich aanmeldt bij Office.com. Wanneer u zich afmeldt van Office, verwijdert de Office-roamingservice uw Office-instellingen van uw apparaat. Wijzigingen die u hebt aangebracht in uw aangepaste Office-instellingen, worden naar de servers van Microsoft verzonden. Microsoft Updates. Office gebruikt Microsoft Update- of Klik-en-Klaar-services om u te voorzien van beveiligingsupdates en andere belangrijke updates. Voor meer informatie over Microsoft Update gaat u naar de sectie Updateservices van deze privacyverklaring. Klik-en-Klaar-updateservice. Met de Klik-en-Klaar-updateservice kunt u bepaalde Microsoft Office-producten via internet installeren. De Klik-en-Klaar-updateservice detecteert ook automatisch online-updates voor producten op uw apparaat waarvoor de Klik-en-Klaar-updateservice is geactiveerd en downloadt en installeert deze automatisch. Vertalen voor Office. Vertalen voor Office is ontworpen als verbonden service zonder tracering. Met geen tracering zal geen enkel deel van uw vertaalverzoek dat Office naar Microsoft Translator stuurt worden geregistreerd, wordt uw ingezonden tekst niet gebruikt om de kwaliteit van de Microsoft Translator-service te verbeteren en wordt derhalve geen enkel onderdeel van uw gegevens bewaard door Microsoft. Diagnostische gegevens. Diagnostische gegevens worden gebruikt om (i) om Office veilig en up-to-date te houden; (ii) problemen te detecteren, een diagnose ervan te stellen en ze op te lossen; en (iii) producten te verbeteren. Deze gegevens omvatten geen gebruikersnamen of e-mailadressen, geen inhoud van gebruikersbestanden en geen gegevens over apps die niet zijn gerelateerd aan Office. Gebruikers hebben de keuze tussen twee verschillende niveaus voor het verzamelen van diagnostische gegevens: Vereist en Optioneel. Zie Diagnostische gegevens in Office voor meer informatie. Verbonden services. Office biedt steeds meer services in clienttoepassingen die zijn verbonden met en worden ondersteund door cloudservices. Om ervoor te zorgen dat deze verbonden services betrouwbaar en up-to-date zijn, veilig blijven en werken zoals verwacht, kunnen vereiste servicegegevens worden verzameld wanneer u een verbonden service gebruikt. Office bestaat uit clientsoftwaretoepassingen en verbonden services die ervoor moeten zorgen dat u effectiever werkt, communiceert en samenwerkt. Samenwerken met anderen in een document dat is opgeslagen op OneDrive voor Bedrijven of de inhoud van een Word-document vertalen naar een andere taal zijn voorbeelden van verbonden services. Er zijn twee soorten verbonden services. In Office 365 versie 1904 en eerder kunt u uw privacyinstellingen wijzigen via de privacyopties van het Vertrouwenscentrum van Microsoft Office. Vanaf versie 1904 van Office 365 hebt u toegang tot nieuwe, bijgewerkte en verbeterde privacyinstellingen via Bestand > Account > Accountprivacy. Met deze privacyinstellingen kunt u uw verbonden services configureren. U kunt bijvoorbeeld verbonden services inschakelen die online-inhoud downloaden, maar geen verbonden services die inhoud analyseren. Als u verbonden services uitschakelt, worden ook aanvullende services uitgeschakeld, zoals samenwerken aan documenten en onlinebestandsopslag. Maar zelfs als u deze privacyinstelling gebruikt om verbonden services uit te schakelen, zullen bepaalde functies van Office beschikbaar blijven, zoals synchronisatie van uw postvak in Outlook, evenals essentiële services die hieronder worden beschreven. Als u ervoor kiest om bepaalde soorten verbonden services uit te schakelen, wordt het lint of het menuopdracht voor die verbonden services lichtgrijs of krijgt u een foutbericht wanneer u die verbonden services probeert te gebruiken.

Een aantal services is essentieel voor de manier waarop Office werkt en kan niet worden uitgeschakeld. De licentieservice die bevestigt dat u de juiste licentie voor het gebruik van Office hebt, is bijvoorbeeld essentieel. De vereiste servicegegevens over deze services worden verzameld en naar Microsoft verzonden, ongeacht andere instellingen die u hebt geconfigureerd. ZieEssentiële services voor meer informatie. Vereiste servicegegevens voor verbonden services Vereiste servicegegevens zijn gegevens die het mogelijk maken dat we verbonden cloudservices leveren en waarmee we ervoor kunnen zorgen dat deze services veilig zijn en naar verwachting werken. Er zijn drie soorten gegevens die worden beschouwd als vereiste servicegegevens. Om u beter te helpen begrijpen hoe vereiste servicegegevens werken, volgt hieronder een voorbeeldscenario met PowerPoint Designer, een verbonden service die u kunt gebruiken wanneer u dia's voor een presentatie maakt. PowerPoint Designer helpt u dia's te verbeteren door automatisch ontwerpideeën te genereren waaruit u kunt kiezen. Terwijl u inhoud op een dia plaatst, werkt Designer op de achtergrond om die inhoud te vergelijken met professioneel ontworpen indelingen. De volgende vereiste servicegegevens zouden bijvoorbeeld naar Microsoft kunnen worden verzonden om deze verbonden service mogelijk te maken: Als u ervoor kiest om de categorie verbonden services waaronder PowerPoint Designer valt, uit te schakelen, wordt de functie uitgeschakeld en worden geen van deze vereiste servicegegevens naar ons verzonden. Zie Verbonden services in Office voor meer informatie Met OneDrive kunt u op vrijwel elk apparaat uw bestanden opslaan en er toegang toe krijgen. U kunt uw bestanden ook delen met anderen om mee samen te werken. Met sommige versies van de OneDrive-toepassing kunt u toegang krijgen tot zowel uw persoonlijke OneDrive door u aan te melden met uw persoonlijke Microsoft-account, als tot uw OneDrive Voor Bedrijven door u aan te melden met uw Microsoft-account voor uw werk of school als onderdeel van het gebruik van Office 365 door uw organisatie. Wanneer u OneDrive gebruikt, verzamelen we gegevens over uw gebruik van de service en over de inhoud die u opslaat, om onze services te kunnen verlenen, verbeteren en beschermen. Voorbeelden hiervan zijn het indexeren van de inhoud van uw OneDrive-documenten zodat u er later op kunt zoeken en het gebruiken van locatie-informatie om u in staat te stellen te zoeken naar foto's gebaseerd op waar de foto genomen werd. We verzamelen ook apparaatinformatie zodat we gepersonaliseerde ervaringen kunnen leveren, zoals u de mogelijkheid bieden inhoud tussen apparaten te synchroniseren en aangepaste instellingen te roamen. Wanneer u inhoud in OneDrive opslaat, worden machtigingen voor het delen van de inhoud overgenomen van de map waarin u de inhoud opslaat. Als u bijvoorbeeld besluit om inhoud op te slaan in de openbare map, wordt die inhoud openbaar en beschikbaar voor iedereen op het Internet die de map kan vinden. Als u de inhoud in een persoonlijke map opslaat, zal die inhoud privé zijn. Als u inhoud wilt delen via een sociaal netwerk zoals vanaf een apparaat dat u hebt gesynchroniseerd met uw OneDrive-account, wordt uw inhoud ofwel geüpload naar dat sociale netwerk of wordt er een koppeling naar die inhoud op dat sociale netwerk geplaatst. Hierdoor wordt de inhoud toegankelijk voor iedereen op dat sociale netwerk. Als u de inhoud wilt verwijderen, moet u deze uit het sociale netwerk (als deze daar naartoe is geüpload, in plaats van gekoppeld) en van OneDrive verwijderen. Wanneer u inhoud op uw OneDrive deelt met uw vrienden via een koppeling, wordt een e-mail met de koppeling naar die vrienden gestuurd. De koppeling bevat een autorisatiecode waarmee iedereen met de koppeling toegang tot uw inhoud kan krijgen. Als een van uw vrienden de koppeling naar andere mensen stuurt, krijgen zij ook toegang tot uw inhoud, zelfs als u er niet voor kiest om de inhoud met hen te delen. Om machtigingen in te trekken voor uw inhoud op OneDrive, meldt u zich aan bij uw account en selecteert u vervolgens de specifieke inhoud om de machtigingsniveaus te beheren. Het intrekken van machtigingen voor een koppeling deactiveert in feite de koppeling. Niemand zal in staat zijn om de koppeling te gebruiken om toegang te krijgen tot de inhoud, tenzij u besluit om de koppeling opnieuw te delen. Bestanden beheerd met OneDrive for Business worden afzonderlijk opgeslagen van bestanden die zijn opgeslagen met uw persoonlijke OneDrive. OneDrive voor Bedrijven verzamelt en verstuurt persoonsgegevens voor authenticatie, zoals uw e-mailadres en wachtwoord, die worden overgedragen aan Microsoft en/of aan de provider van uw Office 365-service. Outlook-producten zijn ontworpen om uw productiviteit te verbeteren via verbeterde communicatie en omvat Outlook.com, Outlook-toepassingen en verwante services. Outlook.com. Outlook.com is de primaire e-mailservice voor klanten van Microsoft en omvat e-mailaccounts met adressen die eindigen op outlook.com, live.com, hotmail.com en msn.com. Outlook.com biedt functies waarmee u op sociale netwerken verbinding kunt maken met uw vrienden. U moet een Microsoft-account maken om Outlook.com te kunnen gebruiken. Wanneer u een e-mail of een item verwijdert uit een postvak in Outlook.com, wordt het item meestal verplaatst naar de map Verwijderde items. Hier blijft het ongeveer 7 dagen staan, tenzij u het terugzet in uw Postvak IN, u de map leegmaakt of de service de map automatisch leegt, afhankelijk van wat er als eerste gebeurt. Wanneer de map Verwijderde items wordt leeggemaakt, blijven die verwijderde items maximaal 30 dagen in ons systeem voordat ze definitief worden verwijderd, tenzij we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Outlook-toepassingen. Outlook-clienttoepassingen is software die u installeert op uw apparaat en die het mogelijk maakt om onderdelen te beheren zoals e-mail, agenda-items, bestanden, contacten en andere gegevens uit services voor e-mail, bestandsopslag en andere services, zoals Exchange Online of Outlook.com, of servers, zoals Microsoft Exchange. U kunt verschillende accounts van verschillende providers gebruiken, ook externe providers, met Outlook-toepassingen. Als u een account wilt toevoegen, moet u Outlook toestemming geven voor toegang tot gegevens uit de services voor e-mail of bestandsopslag. Wanneer u een account toevoegt aan Outlook, worden uw e-mail, agenda-items, bestanden, contacten, instellingen en andere gegevens uit dat account automatisch gesynchroniseerd met uw apparaat. Als u de mobiele Outlook-toepassing gebruikt, worden die gegevens ook gesynchroniseerd met Microsoft-servers om extra functies beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan sneller zoeken, aangepast filteren van minder belangrijke e-mail en de mogelijkheid om e-mailbijlagen toe te voegen vanuit gekoppelde providers voor bestandsopslag zonder de Outlook-toepassing te verlaten. Als u de bureaubladversie van Outlook gebruikt, kunt u aangeven of de gegevens mogen worden gesynchroniseerd met de servers van Microsoft. U kunt een account op ieder moment verwijderen of wijzigingen aanbrengen in de gegevens die vanuit uw account worden gesynchroniseerd.

Als u een account toevoegt dat is uitgegeven door een organisatie (zoals uw werkgever of school), kan de eigenaar van het bijbehorende domein beleid en instellingen implementeren die van invloed zijn op uw gebruik van Outlook (zoals het vereisen van meervoudige verificatie of de mogelijkheid om gegevens op afstand van uw apparaat te wissen). Als u meer wilt weten over de gegevens die worden verzameld en verwerkt door de Outlook-toepassingen, raadpleegt u de sectie over Office van deze privacyverklaring.

Met Skype kunt u spraak- en videocommunicaties, sms- en chatberichten verzenden en ontvangen. Deze sectie geldt voor de consumentenversie van Skype. Als u Skype voor Bedrijven gebruikt, raadpleegt u de sectie over Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars van deze privacyverklaring. Als onderdeel van het verstrekken van deze functies, verzamelt Microsoft gebruiksgegevens over uw communicatie die de tijd en datum van de communicatie omvatten en de nummers of gebruikersnamen die deel uitmaken van de communicatie. Skype-profiel. Uw Skype-profiel bevat informatie die u hebt opgegeven bij het instellen van een Microsoft-account. Teneinde andere gebruikers in staat te stellen u op te zoeken op Skype (of in producten die contacten hebben met Skype, zoals Skype voor Bedrijven), wordt, afhankelijk van uw profielinstellingen, uw Skype-profiel opgenomen in de openbare Skype-telefoongids en mogelijk als aanbeveling aangeboden aan andere gebruikers. Uw profiel omvat uw gebruikersnaam, avatar en alle andere gegevens die u wilt toevoegen aan uw profiel of weergeven aan anderen. Skype-contacten. Als u een Microsoft-service gebruikt, zoals Outlook.com, om contacten te beheren, worden mensen die u kent, automatisch door Skype toegevoegd aan de lijst met contacten in Skype, totdat u aangeeft dat u wilt stoppen. Als u daarvoor toestemming geeft, zal Skype ook het adresboek van uw apparaat of andere adresboeken controleren om automatisch vrienden toe te voegen als Skype-contacten. U kunt gebruikers blokkeren als u geen berichten van ze wilt ontvangen. Partnerbedrijven. Om Skype aan meer mensen beschikbaar te kunnen stellen, werken we samen met andere bedrijven zodat Skype via services van die bedrijven kan worden aangeboden. Als u Skype gebruikt via een ander bedrijf dan Microsoft, is het privacybeleid van dat bedrijf bepalend voor de manier waarop het met uw gegevens omgaat. Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of te reageren op geldige juridische procedures, of om onze partner of onze plaatselijke vertegenwoordiger in staat te stellen daaraan te voldoen of daarop te reageren, kunnen we uw gegevens openen, openbaar maken en bewaren. Tot die gegevens kan bijvoorbeeld uw privé-inhoud behoren, zoals de inhoud van uw chatberichten, opgeslagen videoberichten, voicemails of bestandsoverdrachten.

Skype Manager. Met Skype Manager kunt u het gebruik van Skype voor een groep (bijvoorbeeld uw gezin) op één centrale plaats beheren. Wanneer u een groep instelt, bent u de Skype Manager-beheerder en kunt u de gebruikspatronen zien, met inbegrip van gedetailleerde informatie, zoals verkeersgegevens en details over aankopen, van andere leden van de groep die ermee hebben ingestemd dat u deze toegang hebt. Als u informatie toevoegt, zoals uw naam, kunnen andere mensen in de groep die zien. Leden van de groep kunnen hun toestemming voor Skype Manager intrekken door naar hun Pagina voor Skype-account te gaan. Pushmeldingen. Om u op de hoogte te stellen van binnenkomende gesprekken, chats en andere berichten, maken Skype-apps gebruik van de meldingsservice op uw apparaat. Voor veel apparaten worden deze services verstrekt door een ander bedrijf. Als Skype u bijvoorbeeld wil vertellen wie er belt of de eerste paar woorden van de nieuwe chat aan u wil doorgeven, moet Skype dit aan de meldingsservice vertellen, zodat de melding aan u kan worden doorgegeven. Het bedrijf dat de meldingsservice op uw apparaat verzorgt, gebruikt deze informatie in overeenstemming met de eigen voorwaarden en het eigen privacybeleid. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld door het bedrijf dat de meldingsservice verzorgt. Als u geen meldingsservices wilt gebruiken voor binnenkomende Skype-gesprekken en -berichten, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van de Skype-toepassing of van uw apparaat. Vertaalfuncties. Om u te helpen bij het communiceren met mensen in andere talen, beschikken sommige Skype-apps over vertaalfuncties voor audio en/of tekst. Wanneer u vertaalfuncties gebruikt, worden gesproken en geschreven gegevens gebruikt om de spraakherkennings- en vertaaldiensten van Microsoft te leveren en te verbeteren. Opnamefuncties. Sommige versies van Skype hebben een opnamefunctie, zodat u audio-/videogesprekken geheel of gedeeltelijk kunt vastleggen en delen. De opname wordt opgeslagen en gedeeld als onderdeel van uw gespreksgeschiedenis met de persoon of groep met wie de oproep heeft plaatsgevonden. U moet uw wettelijke verantwoordelijkheden begrijpen voordat u communicatie opneemt. Hieronder valt onder meer of u vooraf toestemming van alle partijen moet hebben om de communicatie op te mogen nemen.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de manier waarop u de opnames of de opnamefuncties gebruikt. Skype-bots. Bots zijn programma's die worden aangeboden door Microsoft of derden en die veel nuttige dingen kunnen doen zoals zoeken naar nieuws, games spelen en meer. Afhankelijk van hun mogelijkheden, kunnen bots toegang hebben tot uw weergavenaam, Skype-id, land, regio, taal en alle berichten, audio, video of inhoud die u met de bot deelt. Raadpleeg de het botprofiel en de bijbehorende privacyverklaring voordat u een een-op-een groepsgesprek aangaat met een bot. U kunt een bot waarvan u niet langer gebruik wilt maken verwijderen. Voordat u een bot aan een groep toevoegt, zorgt u ervoor dat uw groepsdeelnemers ermee hebben ingestemd dat hun gegevens worden gedeeld met de bot. Aanbevelingen in Skype. Afhankelijk van beschikbaarheid, kan Skype suggesties aanbieden voor het beheren van uw tijd of taken, informatie vinden en dingen doen. Zo kan Skype bijvoorbeeld contextafhankelijke prompts bieden om herinneringen te maken of voorstellen te doen voor het maken van een taak met behulp van Microsoft-services. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het verbeteren van Microsoft-producten. Ondertiteling. Bepaalde Skype-functies bieden toegankelijkheidsfuncties zoals ondertiteling. Tijdens Skype-gesprekken kan een gespreksdeelnemer de functie Spraak-naar-tekst activeren, waarmee de gebruiker de audiochat als tekst kan weergeven. Als een gebruiker deze functie activeert, ontvangen de andere gespreksdeelnemers geen melding. Microsoft gebruikt deze spraak- en tekstgegevens om de ondertiteling van audio mogelijk te maken voor gebruikers.

Als u meer wilt weten over de gegevens die LinkedIn verzamelt en over de wijze waarop deze worden gebruikt en gedeeld, raadpleegt u de Privacybeleid van LinkedIn. Producten voor zoeken en kunstmatige intelligentie verbinden u met informatie en inzicht, verwerken informatie en handelen op basis van informatie, en leren en passen zich aan in de loop van de tijd. Bing-services omvatten zoek- en kaartservices, alsmede de Bing-taakbalk en Bing-bureaublad-apps. Bing-services verzamelen en verwerken gegevens in vele vormen, met inbegrip van tekst die handmatig is ingevoerd of getypt, spraakgegevens en afbeeldingen. Bing-services zijn ook opgenomen in andere Microsoft-services, zoals MSN-apps, Office, Cortana en bepaalde functies in Windows (waarnaar we verwijzen als ervaringen die mogelijk worden gemaakt door Bing). Als u een zoekopdracht uitvoert of een functie gebruikt van een ervaring die mogelijk wordt gemaakt door Bing waarbij namens u een zoekopdracht wordt uitgevoerd of een opdracht wordt ingevoerd, zal Microsoft de zoektermen of opdrachten verzamelen die u invoert (mogelijk in de vorm van tekst, spraakgegevens of een afbeelding), samen met uw IP-adres, locatie, de unieke id's in onze cookies of vergelijkbare technologieën, de tijd en datum van uw zoekopdracht en uw browserconfiguratie. Als u bijvoorbeeld spraakgestuurde services van Bing gebruikt, worden uw spraakinvoer- en prestatiegegevens met betrekking tot de spraakfunctionaliteit naar Microsoft verzonden. En als u Bing-services gebruikt waarbij afbeeldingen zijn ingeschakeld, wordt de afbeelding die u verstrekt naar Microsoft verzonden. Wanneer u door Bing aangedreven ervaringen gebruikt, zoals Vraag het Cortana of Bing Lookup, om een bepaald woord of bepaalde woordengroep op te zoeken op een webpagina of in een document, wordt dat woord of die woordgroep naar Bing gestuurd, samen met een deel van de omringende inhoud, om zoekresultaten te krijgen die binnen de context relevant zijn. Zoeksuggesties. Voor de functie voor zoeksuggesties worden de tekens die u typt in een ervaring die door Bing mogelijk wordt gemaakt (zoals zoek- en sitesuggesties in de browser Microsoft Edge) als u een zoekactie uitvoert en items waarop u klikt naar Microsoft verzonden. Hiermee kunnen wij u relevante suggesties geven terwijl u uw zoekopdrachten typt. Als u deze functie wilt in- of uitschakelen bij gebruik van Bing Search, gaat u naar Bing-instellingen. Er zijn andere methoden voor het beheren van deze functie in andere ervaringen die door Bing mogelijk worden gemaakt, zoals de browser Microsoft Edge. Zoeksuggesties kunnen niet worden uitgeschakeld in het zoekvak van Windows 10. In Windows kunt u het zoekvak altijd verbergen als u deze functie niet wilt gebruiken. Bing-ervaringsverbeteringsprogramma voor Bing-taakbalk en Bing-bureaublad. Als u gebruik maakt van de Bing-taakbalk of het Bing-bureaublad en ervoor kiest om deel te nemen aan het Bing-ervaringsverbeteringsprogramma, verzamelen wij ook aanvullende gegevens over hoe u deze specifieke Bing-apps gebruikt, zoals de adressen van de websites die u bezoekt, om de zoekmachinerangschikking en -relevantie te helpen verbeteren. Om uw privacy te beschermen, gebruiken we de via het Bing-ervaringsverbeteringsprogramma verzamelde gegevens niet om u te identificeren of contact met u op te nemen, of om u gerichte advertenties te tonen. U kunt het Bing-ervaringsverbeteringsprogramma op elk moment uitschakelen in de Bing-taakbalk- of de Bing-bureaubladinstellingen. Uiteindelijk verwijderen we na 18 maanden de via de Bing-ervaringsverbeteringsprogramma verzamelde informatie. Bewaring en identificatieverwijdering. We verwijderen de identificerende informatie uit de opgeslagen zoekopdrachten door na 6 maanden het gehele IP-adres te verwijderen en na 18 maanden cookie-id‘s en andere cross-sessie-id’s te verwijderen. Persoonlijke instellingen via Microsoft-account. Sommige Bing-services bieden u een betere ervaring wanneer u zich aanmeldt met uw persoonlijke Microsoft-account, door bijvoorbeeld uw zoekgeschiedenis op verschillende apparaten te synchroniseren. U kunt deze aanpassingsfuncties gebruiken om uw interesses, favorieten en instellingen aan te passen en om uw account aan services van derden te koppelen. Bezoek Bing-instellingen om uw persoonlijke instellingen te beheren of Microsoft-privacydashboard om uw gegevens te beheren.

Zoekgeschiedenis beheren. Als u bent aangemeld bij een persoonlijk Microsoft-account, kunt u uw zoekgeschiedenis wissen op het Microsoft-privacydashboard. De service Zoekgeschiedenis van Bing, die te vinden is in Bing-instellingen, biedt een andere manier om de zoektermen die u hebt ingevoerd en resultaten die u hebt aangeklikt opnieuw te bekijken bij het gebruik van Bing om te zoeken via uw browser. U kunt uw zoekgeschiedenis op een apparaat wissen via deze service. Als u uw geschiedenis wist, wordt voorkomen dat de geschiedenis op de site van Zoekgeschiedenis wordt weergegeven, maar wordt informatie in onze zoeklogboeken niet verwijderd, maar bewaard. De informatie wordt vervolgens niet-identificeerbaar gemaakt zoals hierboven beschreven, of zoals u hebt ingesteld via het privacydashboard. Als u bent aangemeld bij een werk- of schoolaccount van Microsoft via Microsoft zoeken in Bing, kunt u uw zoekgeschiedenis voor Microsoft Search in Bing wel exporteren, maar niet verwijderen. Uw servicebeheerder voor Microsoft Search in Bing kan wel een geaggregeerde zoekgeschiedenis voor alle zakelijke gebruikers bekijken, maar geen specifieke zoekopdrachten per gebruiker. Services van derden die gebruikmaken van Bing. U kunt toegang krijgen tot door Bing aangedreven ervaringen bij het gebruik van services van derden, zoals die van Yahoo!. Om deze services te kunnen verlenen, ontvangt Bing de gegevens van deze en andere partners, met inbegrip van uw zoekquery en gerelateerde gegevens (zoals datum, tijd, IP-adres en een unieke id). Deze gegevens worden naar Microsoft verzonden om de zoekservice te kunnen aanbieden. Microsoft zal deze gegevens gebruiken zoals beschreven in deze verklaring of zoals verder beperkt door onze contractuele verplichtingen met onze partners. Raadpleeg het privacybeleid van de services van derden voor eventuele vragen over hoe deze gegevens verzamelen en gebruiken. Zoekopdracht doorgegeven met verwijzende URL. Wanneer u een zoekresultaat of advertentie van een Bing-pagina met zoekresultaten selecteert en naar de bestemmingswebsite gaat, ontvangt de bestemmingswebsite de standaardgegevens die uw browser naar elke website stuurt die u bezoekt - zoals uw IP-adres, het type browser en de taal alsmede de URL van de website waar u vandaan kwam (in dit geval de Bing-pagina met zoekresultaten). Doordat de URL van de Bing-zoekresultatenpagina de tekst van de door u ingevoerde zoekopdracht bevat (die namen, adressen of andere identificerende informatie kan bevatten), kan de bestemmingswebsite de door u ingevoerde zoekterm bepalen.

Als in uw browser is ingesteld dat voor snellere prestaties pagina’s vooraf op de achtergrond mogen worden geladen, en er vervolgens in de browser een pagina op de achtergrond wordt geladen, heeft dit hetzelfde effect als wanneer u die pagina hebt bezocht. Dit betekent dat de URL wordt verzonden van de pagina met zoekresultaten van Bing (met daarin uw zoekopdracht) en dat alle cookies of vergelijkbare technologieën worden gedownload die met deze pagina worden ingesteld. Gegevens van Bing en door Bing aangedreven ervaringen met derden delen. We delen een aantal niet-identificeerbaar gemaakte gegevens (gegevens waaruit de identiteit van een specifieke persoon niet kan worden afgeleid) van Bing en door Bing aangedreven ervaringen met geselecteerde derden. Voordat we dit doen, laten we de gegevens een proces doorlopen dat is ontwikkeld om bepaalde gevoelige gegevens te verwijderen die gebruikers mogelijk zelf in de zoektermen hebben opgenomen (zoals burgerservicenummers of creditcardnummers). Daarbovenop vragen we deze derden de gegevens veilig te houden en om de gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn verstrekt. Cortana is uw intelligente assistent die intelligente functies en gepersonaliseerde ervaringen biedt op een reeks van verschillende apparaten, apps en services. Zoals hieronder beschreven, zijn de gegevens die we verzamelen wanneer u Cortana gebruikt, afhankelijk van de keuzes die u maakt (met inbegrip van uw privacyinstellingen en of u al dan niet bent aangemeld), de gegevens die u met Cortana deelt en de mogelijkheden van Cortana (die variëren afhankelijk van uw besturingssysteem, apparaat en de services en apps die u gebruikt). Cortana werkt het best wanneer u zich aanmeldt en toestemming geeft voor het gebruik van gegevens op uw apparaat, uw Microsoft-account, andere Microsoft-services en services van derden waarmee u verbinding maakt. In de instellingen van Cortana, in Machtigingen, Notebook en de Microsoft-privacydashboard kunt u bepalen welke gegevens Cortana gebruikt of herinnert. Meer informatie over Cortana-functies en het beheren hiervan is te vinden in Cortana en privacy. De gegevens die Cortana verzamelt worden gebruikt voor het verstrekken, verbeteren, personaliseren en ontwikkelen van Cortana en andere Microsoft-producten. Bijvoorbeeld:

Wanneer u op een Windows-apparaat ervoor kiest zich niet aan te melden bij Cortana, kunt u nog steeds chatten met Cortana en Cortana gebruiken om te zoeken, via gesproken, geschreven of getypte opdrachten. Wanneer u Cortana gebruikt terwijl u bent afgemeld, verzamelen we: Als u zich met uw Microsoft-account aanmeldt, kunt u Cortana aanvullende taken laten uitvoeren en gepersonaliseerde ervaringen en suggesties laten bieden. Cortana kan de demografische gegevens (zoals uw leeftijd, postcode en geslacht) die u aan uw Microsoft-account zijn gekoppeld en gegevens die zijn verzameld via andere Microsoft-services verwerken om gepersonaliseerde suggesties te bieden. Zo gebruikt Cortana gegevens die zijn verzameld door de app Sport om automatisch informatie weer te geven over de teams die u volgt. Cortana leert ook uw favoriete locaties van de Maps-app van Microsoft en wat u bekijkt en koopt in de Microsoft Store om betere suggesties te kunnen aanbieden. Uw interesses in het Cortana-notitieblok kunnen door andere Microsoft-services, zoals Bing en MSN, worden gebruikt om uw interesses, voorkeuren en favorieten ook in die ervaringen aan te passen. Wanneer u zich aanmeldt bij Cortana, verzamelen we tevens, naast de hierboven beschreven informatie: Locatiegegevens. U kunt zelf bepalen of Cortana uw locatiegegevens verwerkt om u relevante mededelingen en resultaten te geven en suggesties te doen, zoals lokale verkeersinformatie en locatiegebaseerde herinneringen. Als u daarvoor toestemming geeft, verzamelt en gebruikt Cortana regelmatig gegevens over uw huidige locatie, uw locatiegeschiedenis en andere locatiesignalen (zoals locaties op foto's die u uploadt naar OneDrive). Locatiegegevens die door Cortana worden verzameld worden gebruikt om gepersonaliseerde ervaringen op onze producten te bieden, zoals het relevanter maken van de zoekresultaten in Bing. Deze kunnen ook in niet-identificeerbaar gemaakte vorm worden gebruikt om de locatieservices van Microsoft te verbeteren. Contactpersonen, berichten en andere invoer. U kunt Cortana toestaan uw e-mail, zowel op uw apparaat als in de cloud, en andere communicatiemethoden, uw agenda en taken, en uw contactpersonen te verzamelen en te openen om de beschikking te krijgen over extra functies en mogelijkheden voor aanpassing van uw persoonlijke voorkeuren. Als u toestemming geeft, verzamelt en verwerkt Cortana aanvullende gegevens, zoals: Browsegeschiedenis. Als u hiervoor kiest, kan Cortana gebruikmaken van de browsegeschiedenis in Microsoft Edge die is gekoppeld aan uw Microsoft-account. Cortana gebruikt deze gegevens om meer over u te weten te komen en u te voorzien van intelligente antwoorden en tijdige, gepersonaliseerde suggesties, of om webpaginataken voor u te voltooien. Cortana kan u ook helpen door te gaan waar u was gebleven op één apparaat tijdens het browsen in Microsoft Edge op een ander apparaat. Cortana verzamelt geen gegevens over sites die u bezoekt via InPrivate-tabbladen. Verbonden services en vaardigheden. Als u meer persoonlijke instellingen en productiviteit wilt, kunt u Cortana toestemming geven om (i) gegevens te verzamelen van andere services van Microsoft en (ii) uw gegevens aan deze services te verstrekken. Wanneer deze functie is ingeschakeld, verstrekt Cortana uw aanvragen en antwoorden aan deze services of derden om hen in staat te stellen u hun gegevens of services te bieden. Met uw toestemming kan Cortana aanvullende informatie (zoals uw locatie) verzenden. Informatie die u deelt met derden, valt onder het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden. Cortana gebruikt tevens gegevens over uw gebruik van verbonden services en vaardigheden om Cortana en andere Microsoft-producten te verbeteren en te ontwikkelen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld deze gegevens, met inbegrip van uw query die naar de derde partij is verzonden, voor het verbeteren van spraakherkenning en inzicht in de bedoelingen van de gebruiker binnen Microsoft-producten. Hieronder vindt u voorbeelden van hoe uw gegevens worden verwerkt wanneer u verbonden services en vaardigheden gebruikt: Microsoft Translator is een systeem voor machinevertalingen dat is ontworpen om tekst en spraak tussen verschillende ondersteunde talen automatisch te vertalen. Microsoft Translator (dat apps bevat voor Android, iOS, Windows, Translator Hub, Translator voor Bing en Translator voor Microsoft Edge, gezamenlijk 'Translator' genoemd) verwerkt de tekst-, afbeeldings- en spraakgegevens die u indient, evenals de apparaat- en gebruiksgegevens. We gebruiken deze gegevens om Translator aan te bieden, uw ervaringen te personaliseren en onze producten te verbeteren. Microsoft heeft zakelijke en technische maatregelen geïmplementeerd voor het verwijderen van de identificerende gegevens die u indient bij Translator. Wanneer we bijvoorbeeld willekeurige steekproeven van teksten nemen om Translator te verbeteren, verwijderen we id's en bepaalde tekst, zoals e-mailadressen en sommige nummerreeksen die in de steekproef zijn gedetecteerd en die mogelijk persoonlijke gegevens bevatten. Raadpleeg voor meer informatie over de tekst-API voor Cognitive Services, Custom Translator, en de spraak-API voor Translator de sectie Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars van deze privacyverklaring. Raadpleeg de sectie Productiviteits- en communicatieproducten van deze privacyverklaring voor meer informatie over de functie Vertalen in Office. SwiftKey Keyboard en verwante producten (gezamelijk de 'SwiftKey-services' genoemd) verwerken gegevens over de manier waarop u typt en schrijft en gebruiken deze gegevens om uw schrijfstijl te leren kennen en gepersonaliseerde automatische correctie en voorspellende tekst die aan uw voorkeuren is aangepast te kunnen leveren. We gebruiken deze gegevens ook om tal van andere functies te bieden, zoals voorspelling van hashtags en emoji's. SwiftKey voorspellende technologie leert van de manier waarop u taal gebruikt om een gepersonaliseerd taalmodel te bouwen. Dit model is een geoptimaliseerde weergave van de woorden en zinnen die u het meest gebruikt in context, en die een afspiegeling zijn van uw unieke schrijfstijl. Het model zelf bevat de woorden die u vaak typt op zodanige wijze gerangschikt dat zij u een manier bieden om de SwiftKey-algoritmen in te schakelen voor het doen van voorspellingen op basis van wat u typt. Het model is gebaseerd op alle scenario's waarin u uw toetsenbord gebruikt, met inbegrip van wanneer u typt bij het gebruiken van apps of het bezoeken van websites. Het SwiftKey-toetsenbord en -model probeert het verzamelen van gevoelige gegevens, zoals velden die zijn gemarkeerd als wachtwoordvelden of velden met betalingsgegevens, te vermijden. SwiftKey-services leggen de gegevens die u typt, of de gegevens in uw model, niet vast, slaan deze niet op en leren hier niet van, tenzij u ervoor kiest uw gegevens te delen met ons (zoals verder hieronder beschreven). Wanneer u SwiftKey-services gebruikt, verzamelen we ook apparaat- en gebruiksgegevens. We gebruiken niet-identificeerbaar gemaakte apparaat- en gebruiksgegevens om de prestaties van services te analyseren en onze producten te verbeteren. De SwiftKey-services omvatten tevens een optioneel cloudonderdeel, een 'SwiftKey-account' genoemd. Als u ervoor kiest om een SwiftKey-account te maken, wordt uw taalmodel gesynchroniseerd met de cloudservice van SwiftKey-account, zodat u kunt profiteren van dit model op de andere apparaten die u gebruikt en toegang kunt krijgen tot extra services zoals persoonlijke instellingen, synchronisatie van voorspellingen en back-up. Wanneer u een SwiftKey-account aanmaakt, verzamelt Microsoft ook uw e-mailadres en demografische basisgegevens. Alle verzamelde gegevens worden via versleutelde kanalen naar onze servers overgebracht. Houders van een SwiftKey-account hebben de optie de personaliseringsservice van SwiftKey te gebruiken, waarmee sneller gepersonaliseerde voorspellingen worden vastgelegd en verbeterd door SwiftKey toegang te bieden tot inhoud op uw apparaat, met inbegrip van inhoud die u via SMS verzendt, en bepaalde apps, zoals Outlook.com, Gmail, en , als u ervoor kiest deze met de service te verbinden. U kunt ook kiezen voor het verzenden van korte fragmenten van wat en hoe u typt ten behoeve van productverbetering. Om uw privacy te handhaven, verwijderen SwiftKey-services persoonsgegevens uit deze fragmenten, zodat deze niet aan uw account worden gekoppeld. U kunt uw toestemming voor het delen van deze fragmenten op elk gewenst moment intrekken in de SwiftKey-instellingen. U kunt ook uw toestemming om SwiftKey-services toe te staan uw persoonsgegevens te gebruiken en bewaren op elk gewenst moment intrekken in de SwiftKey-instellingen. Als u uw toestemming intrekt, worden persoonsgegevens verwijderd die zijn verzameld via uw gebruik van de SwiftKey-services. U kunt af en toe meldingen zien op uw apparaat over productupdates en -voorzieningen die u mogelijk interessant vindt. U kunt deze meldingen op elk gewenst moment uitschakelen in de SwiftKey-instellingen. Windows is een gepersonaliseerde computeromgeving waarmee u naadloos kunt roamen en toegang hebt tot services, voorkeuren en inhoud met al uw computerapparatuur: van telefoons tot tablets tot de Surface Hub. In plaats van als een statisch softwareprogramma op uw apparaat te staan, zijn belangrijke onderdelen van Windows op de cloud gebaseerd en worden zowel cloud-elementen als lokale elementen van Windows regelmatig bijgewerkt, waarmee u wordt voorzien van de nieuwste verbeteringen en functies. Om deze computerervaring te bieden, verzamelen we gegevens over u, uw apparaat en de manier waarop u Windows gebruikt. En omdat Windows persoonlijk voor u is, bieden we u keuzes over de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Let op: als uw Windows-apparaat wordt beheerd door uw organisatie (zoals uw werkgever of school), kan uw organisatie centrale beheerinstrumenten van Microsoft of anderen gebruiken voor toegang tot en verwerking van uw gegevens en voor het beheer van apparaatinstellingen (waaronder de privacyinstellingen), apparaatbeleid, software-updates, het verzamelen van gegevens door ons of door de organisatie, of andere aspecten van uw apparaat. Uw organisatie kan bovendien beheerinstrumenten van Microsoft of anderen gebruiken voor toegang tot en verwerking van uw gegevens van dat apparaat, met inbegrip van de interactiegegevens, diagnostische gegevens en de inhoud van uw communicatie en bestanden. Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens en privacy in Windows, raadpleegt u Windows 10 en uw onlineservices. Voor oudere versies van Windows (zoals Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1) geldt de bijbehorende privacyverklaring. Wanneer u Windows activeert, wordt er een specifieke productcode gekoppeld aan het apparaat waarop de software wordt geïnstalleerd. De productcode en de gegevens over de software en het apparaat worden naar Microsoft verzonden om uw licentie voor de software te valideren. Deze gegevens kunnen opnieuw worden verzonden als uw licentie opnieuw moet worden geactiveerd of gevalideerd. Op telefoons met Windows worden apparaat- en netwerk-id's, samen met de apparaatlocatie, ook naar Microsoft verzonden wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, met als doel garantieregistratie, aanvulling van de voorraad en fraudepreventie.

Het activiteitenoverzicht helpt u bijhouden welke apps en services u gebruikt, welke bestanden u opent en welke websites u bekijkt. De activiteitenoverzicht wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen tijdens het gebruik van verschillende apps en functies, zoals Microsoft Edge, sommige Microsoft Store-apps, en Office-apps. Als u bent aangemeld bij uw apparaat met een Microsoft-account en uw toestemming hebt gegeven, verzendt Windows uw activiteitenoverzicht naar Microsoft. Zodra uw activiteitenoverzicht zich in de cloud bevindt, gebruikt Microsoft deze gegevens om ervaringen op verschillende apparaten mogelijk te maken, u de mogelijkheid te bieden om die activiteiten op andere apparaten voort te zetten, om u te voorzien van aan uw persoonlijke voorkeur aangepaste ervaringen (zoals het ordenen van uw activiteiten op basis van de gebruiksduur) en relevante suggesties (zoals anticiperen op uw behoeften op basis van uw activiteitenoverzicht), en om Microsoft-producten te verbeteren. Het activiteitenoverzicht wordt tevens gemaakt en naar Microsoft verzonden wanneer u bepaalde Microsoft-apps gebruikt, zoals Microsoft Edge, en Office-apps, zoals Word, Excel en PowerPoint, op mobiele apparaten, zoals iOS- en Android-telefoons en -tablets. Als u bent aangemeld met uw Microsoft-account, kunt u doorgaan met activiteiten op uw Windows 10-apparaat die u in Microsoft-apps op uw Android- of iOS-apparaat hebt gestart. U kunt de instellingen voor het sturen van uw activiteitenoverzicht naar Microsoft in- of uitschakelen, waarbij het activiteitenoverzicht lokaal wordt opgeslagen op het apparaat, en u kunt ook het activiteitenoverzicht van uw apparaat op elk gewenst moment wissen door naar Start > Instellingen > Privacy > Activiteitenoverzicht te gaan. Meer informatie over het activiteitenoverzicht in Windows 10.

Windows genereert voor elke persoon die een apparaat gebruikt een unieke reclame-id, die app-ontwikkelaars en reclamenetwerken vervolgens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om relevante reclame aan te bieden in apps. Wanneer de reclame-id is ingeschakeld, kunnen zowel apps van Microsoft als apps de reclame-id raadplegen en gebruiken op ongeveer dezelfde manier dat websites een unieke id in een cookie kunnen raadplegen en gebruiken. Zo kunnen app-ontwikkelaars en reclamenetwerken uw reclame-id gebruiken om binnen hun apps en op het web meer relevante advertenties aan te bieden, evenals andere gepersonaliseerde ervaringen. Microsoft verzamelt de reclame-id voor het gebruik dat hier worden beschreven alleen als u de reclame-id inschakelt bij uw privacyinstellingen.

De reclame-id-instelling is van toepassing op Windows-apps die gebruikmaken van de Windows reclame-id. U kunt toegang tot deze id op elk gewenst moment uitschakelen door de reclame-id in Instellingen uit te schakelen. Als u de reclame-id later opnieuw inschakelt, wordt de id opnieuw ingesteld en wordt er een nieuwe id gegenereerd. Als een app van derden de reclame-id raadpleegt, is het gebruik van de id onderhevig aan het eigen privacybeleid van de app. Meer informatie over de reclame-id in Windows 10. De reclame-id instelling is niet van toepassing op andere methoden van op interesses gebaseerde reclame die door Microsoft of derden aangeboden wordt, zoals cookies om op interesses gebaseerde advertenties op websites te tonen. Producten van derden die toegankelijk zijn via of geïnstalleerd zijn op Windows, kunnen ook andere vormen van op interesses gebaseerde reclame bieden op grond van hun eigen privacybeleid. Microsoft biedt andere vormen van op interesses gebaseerde reclame in bepaalde Microsoft-producten, zowel rechtstreeks als door samen te werken met externe adverteerders. Raadpleeg voor meer informatie over ons gebruik van gegevens voor advertenties de sectie Hoe we persoonsgegevens gebruiken van deze verklaring. ‎Microsoft verzamelt diagnostische gegevens van Windows om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat Windows up-to-date en veilig blijft, en goed blijft werken. Deze gegevens helpen ons ook om Windows en gerelateerde Microsoft-producten en -services te verbeteren en om relevantere tips en aanbevelingen over het aanpassen van Windows-producten en -services van Microsoft en derden te geven aan klanten die 'Op maat gemaakte ervaringen' hebben ingeschakeld. Deze gegevens worden naar Microsoft verzonden en opgeslagen met één of meer unieke id's die ons kunnen helpen een individuele gebruiker op een individueel apparaat te herkennen en inzicht te krijgen in de serviceproblemen en gebruikspatronen van het apparaat. Er zijn twee niveaus van diagnose- en activiteitgegevens: Basis en Volledig. Als een organisatie (zoals uw werkgever of school) beheerprogramma's van Microsoft gebruikt of Microsoft voor het beheren van uw apparaat inschakelt, gebruiken en verwerken we en de organisatie diagnose- en foutgegevens van uw apparaat voor het beheer, bewaking en probleemoplossing van apparaten van de organisatie, en voor andere doeleinden van de organisatie. Gegevens op het niveau Basis omvatten informatie over uw apparaat, de instellingen en mogelijkheden ervan, en of het goed werkt. Op het niveau Basis verzamelen we de volgende gegevens: Gegevens op het niveau Volledig omvatten alles wat op het niveau Basis is verzameld, plus aanvullende informatie over de status van het apparaat, de activiteit van het apparaat (ook wel het apparaatgebruik genoemd) en geavanceerde foutrapportage die Microsoft helpt bij het oplossen van problemen en het verbeteren van producten en services voor alle gebruikers. Op het niveau Volledig verzamelen we de volgende aanvullende informatie: Enkele van de hierboven omschreven gegevens worden mogelijk niet verzameld vanaf uw apparaat, ook niet als uw diagnostische data instelling op Volledig staat. Microsoft minimaliseert het volume van gegevens dat het verzamelt van alle apparaten, door sommige van de gegevens die het op niveau Volledig verzamelt slechts van een klein deel van het totaal aantal apparaten te verzamelen (steekproef). Door de Diagnostic Data Viewer tool te laten draaien ziet u een icoontje dat aangeeft of uw apparaat onderdeel uitmaakt van een steekproef en ook welke specifieke gegevens worden verzameld van uw apparaat. Instructies voor de wijze waarop u de Diagnostic Data Viewer tool kunt downloaden staan op Start > Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens en feedback. Specifieke persoonsgegevens die door Windows diagnostiek worden verzameld zijn vatbaar voor wijziging om Microsoft de flexibiliteit te geven om de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de omschreven doeleinden. Bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat Microsoft het meest recente uitvoeringsprobleem kan oplossen dat effect heeft op de computerervaring van de gebruikers, of een Windows 10-apparaat kan updaten dat nieuw is op de markt, kan het nodig zijn dat Microsoft gegevensitems verzamelt die nog niet eerder verzameld zijn. Voor een actuele lijst van soorten gegevens die op beide niveaus van diagnostiek worden verzameld, zie Diagnostische gegevens in Windows 10 op het niveau Volledig, of Diagnostische gegevens in Windows 10 op het niveau Basis voor de huidige lijst gegevens die op niveau Basis verzameld worden. We verstrekken beperkte gedeelten van foutrapportgegevens aan partners (zoals de fabrikant van het apparaat) om hen te helpen problemen op te lossen in producten en services die samenwerken met Windows en met andere producten en services van Microsoft. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken voor het repareren en verbeteren van deze producten en services. Soms delen we delen van deze samengestelde en niet-identificeerbaar gemaakte diagnostische gegevens, zoals algemene gebruikstrends voor Windows-apps en functies met geselecteerde derden. Meer informatie over diagnostische gegevens in Windows 10. Herkenning van handgeschreven en getypte gegevens. U kunt er ook voor kiezen Microsoft te helpen bij het verbeteren van de herkenning van handgeschreven en getypte gegevens door diagnostische gegevens over handgeschreven teksten en getypte gegevens te sturen. Als u hiervoor kiest, verzamelt Microsoft voorbeelden van de inhoud die u typt of schrijft om functies zoals handschriftherkenning, automatische voltooiing, woordsuggestie en spellingscorrectie in de vele talen die Windows klanten gebruiken, te verbeteren. Wanneer Microsoft gegevens verzamelt van handschrift- en type-input, dan worden deze verdeeld in kleine monsters en verwerkt om unieke id’s, sequentie-informatie en andere gegevens (zoals e-mailadressen en numerieke waarden) te verwijderen die zouden kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke content te reconstrueren of om de input met u in verband te brengen. Dit omvat ook bijbehorende prestatiegegevens, zoals wijzigingen die u handmatig aanbrengt in tekst, alsmede woorden die u aan het woordenboek hebt toegevoegd. Meer informatie over het verbeteren van handschrift en typen in Windows 10.

Indien u ervoor kiest om Op maat gemaakte ervaringen aan te zetten, gebruiken we uw diagnostische gegevens van Windows (Basis of Volledig, naar gelang uw keuze) om u gepersonaliseerde tips, advertenties en aanbevelingen aan te bieden om Microsoft-producten en -diensten beter op uw behoeften te laten aansluiten. Indien u hebt gekozen voor diagnostische gegevens op het niveau Basis wordt personalisatie gebaseerd op informatie over uw apparaat, de instellingen en mogelijkheden, en of het apparaat naar behoren functioneert. Indien u hebt gekozen voor het niveau Volledig, dan wordt personalisatie tevens gebaseerd op informatie over de websites die u bezoekt, hoe u apps en functies gebruikt, alsook aanvullende informatie over de gezondheid van uw apparaat. We gebruiken de inhoud van crashdumps, spraak, typen of handgeschreven invoergegevens niet voor personalisatiedoeleinden indien we dergelijke gegevens ontvangen van gebruikers die voor het niveau Volledig hebben gekozen. Op maat gemaakte ervaringen omvatten suggesties over hoe u Windows kunt aanpassen en optimaliseren alsook advertenties en aanbevelingen voor producten en diensten, functies, apps en hardware van Microsoft en derden voor uw Windows-ervaringen. Om u bijvoorbeeld te helpen om het maximale uit uw apparaat te halen, kunnen we u vertellen over functies die u misschien niet kent of die nieuw zijn. Indien u een probleem hebt met uw Windows-apparaat kan u een oplossing worden aangeboden. We kunnen u de mogelijkheid bieden om uw vergrendelingsscherm aan te passen met foto' s, of om meer foto's te laten zien van de soort die u wilt, of minder van de foto's die u niet wilt. Als u een film in uw browser streamt, kunnen we u een app uit de Microsoft Store aanbevelen die efficiënter streamt. Of, als u te weinig ruimte op uw harde schijf hebt, kan Windows u aanbevelen om OneDrive te proberen of hardware aan te schaffen om meer ruimte te krijgen. Meer informatie over op maat gemaakte ervaringen in Windows 10. Feedback-hub is een vooraf geïnstalleerde app die een manier van verzamelen van feedback over Microsoft-producten en geïnstalleerde eigen apps en apps van derden biedt. U kunt zich aanmelden bij Feedback-hub met behulp van uw persoonlijke Microsoft-account of een account dat wordt verstrekt door uw organisatie (zoals uw werkgever of school) dat u gebruikt voor aanmelding bij Microsoft-producten. Als u zich aanmeldt met uw werk- of schoolaccount kunt u gekoppeld aan uw organisatie feedback verzenden naar Microsoft.

Alle feedback die u geeft, hetzij via uw werk- of schoolaccount of via uw persoonlijke Microsoft-account, is voor iedereen zichtbaar. Als u via uw werk- of schoolaccount feedback hebt gegeven, kan uw feedback via de Feedback-hub door de IT-beheerders van uw organisatie worden bekeken. Wanneer u feedback over een probleem naar Microsoft verzendt, of een probleem omhoogstemt, worden diagnostische gegevens naar Microsoft verzonden om de producten en services van Microsoft te verbeteren. Afhankelijk van uw instellingen voor diagnostische gegevens in Start > Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens & feedback, worden de diagnostische gegevens automatisch door Feedback-hub verzonden of hebt u de mogelijkheid om die zelf naar Microsoft te verzenden wanneer u feedback geeft. Microsoft kan uw feedback en diagnostische gegevens ook delen met Microsoft-partners (zoals een apparaatfabrikant or firmware-ontwikkelaar) om hen te helpen met het oplossen van problemen met producten en services die met Windows en andere Microsoft-producten en -services werken. Meer informatie over diagnostische gegevens in Windows 10. Windows-locatieservice. Microsoft werkt met een locatieservice waarmee de exacte geografische locatie van een specifiek Windows-apparaat kan worden bepaald. Afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat kan de locatie van uw apparaat met verschillende maten van nauwkeurigheid en in sommige gevallen exact worden bepaald. Als de locatieservice op een Windows-apparaat hebt ingeschakeld, of als u Microsoft-apps toegang hebt verleend tot locatiegegevens op niet-Windows-apparaten, worden gegevens over zendmasten en Wi-Fi-toegangspunten alsmede de locaties ervan verzameld door Microsoft en toegevoegd aan de locatiedatabase, na verwijdering van eventuele gegevens waarmee de persoon of het apparaat van waaruit deze gegevens zijn verzameld, kunnen worden geïdentificeerd. Deze niet-identificeerbare kopie van locatiegegevens wordt gebruikt om Microsoft’s locatieservices te verbeteren en, in sommige gevallen, gedeeld met onze dienstverleners op het gebied van locatiediensten, momenteel HERE (zie https://www.here.com/), om de locatiediensten van de dienstverlener te verbeteren. Windows-services en functies (zoals browsers en Cortana), apps die onder Windows worden uitgevoerd en in Windows-browsers geopende websites kunnen via Windows toegang krijgen tot de locatie van het apparaat om de nauwkeurige locatie te bepalen als zij daarvoor de toestemming van uw instellingen hebben. Sommige functies en apps vragen om toestemming om uw nauwkeurige locatie te bepalen wanneer u Windows voor het eerst installeert, sommige vragen dit de eerste keer dat u de app gebruikt en andere functies en apps vragen het elke keer wanneer u toegang krijgt tot de locatie van het apparaat. Informatie over bepaalde Windows-apps die de apparaatlocatie gebruiken, vindt u in de sectie Windows-apps van deze privacyverklaring. Wanneer een app of functie toegang heeft tot de locatie van het apparaat en u bent aangemeld met een Microsoft-account, wordt door uw Windows-apparaat ook de locatie geüpload naar de cloud waar het op uw apparaten beschikbaar is voor andere apps of services die gebruikmaken van uw Microsoft-account en waarvoor u toestemming hebt gegeven. We bewaren alleen de laatst bekende locatie (elke nieuwe locatie vervangt de vorige). Gegevens over de recente locatiegeschiedenis van een Windows-apparaat worden ook op het apparaat opgeslagen, ook als geen Microsoft-account wordt gebruikt. Bepaalde apps en Windows-functies kunnen hiertoe toegang krijgen. U kunt de locatiegeschiedenis van uw apparaat op elk moment verwijderen via het menu Instellingen van het apparaat. In Instellingen kunt u ook bekijken welke toepassingen toegang hebben tot de precieze locatie of locatiegeschiedenis van uw apparaat en kunt u de toegang tot de locatie van het apparaat voor bepaalde apps in- of uitschakelen, of de toegang tot de locatie van het apparaat uitschakelen. U kunt ook een standaardlocatie instellen, die wordt gebruikt wanneer de locatieservice geen nauwkeurigere locatie kan vaststellen voor uw apparaat.

Zelfs als u de toegang tot de locatie van het apparaat hebt uitgeschakeld, kunnen sommige apps en services van derden gebruikmaken van andere technologieën (zoals Bluetooth, Wi-Fi, cellulair modem, enz.) om de precieze locatie van het apparaat te bepalen. Meer informatie over bureaublad-apps van derden en hoe deze mogelijk nog steeds de locatie van uw apparaat kunnen bepalen wanneer de locatie-instelling van het apparaat is uitgeschakeld.

Bovendien probeert Windows om het voor u gemakkelijker te maken in noodgevallen hulp te krijgen, bij elke noodoproep uw exacte locatie te bepalen en te delen, ongeacht uw locatie-instellingen. Als uw apparaat over een simkaart beschikt of anderszins gebruikmaakt van een mobiele service, heeft uw mobiele netwerkaanbieder toegang tot de locatie van uw apparaat Meer informatie over locatie in Windows 10. Algemene locatie. Als u de functie Algemene locatie inschakelt, hebben apps die uw nauwkeurige locatie niet kunnen gebruiken, wel toegang tot uw algemene locatie, zoals uw plaats, postcode of regio. Mijn telefoon zoeken. Met de functie Mijn telefoon zoeken kunt u de locatie van uw Windows-telefoon vinden via de Microsoft-accountwebsite, zelfs wanneer u alle toegang tot de locatieservice op de telefoon hebt uitgeschakeld. Als u de functie “Mijn locatie om de paar uur opslaan” hebt ingeschakeld in de instellingen van Mijn telefoon zoeken op de telefoon, zal de functie Mijn telefoon zoeken periodiek één laatst bekende locatie van uw telefoon verzenden en opslaan, zelfs als u de locatieservice op uw telefoon hebt uitgeschakeld. Elke keer dat er een nieuwe locatie wordt verzonden, vervangt deze de eerder opgeslagen locatie. Mijn apparaat zoeken. De functie Mijn apparaat zoeken staat de beheerder van een draagbaar Windows-apparaat toe om de locatie van het apparaat terug te vinden via account.microsoft.com/devices. Om de functie Mijn apparaat zoeken in te schakelen, moet een beheerder zijn aangemeld met een Microsoft-account en moet deze de locatie-instelling ingeschakeld hebben. Deze functie is zelfs beschikbaar als andere gebruikers al hun apps locatietoegang hebben ontzegd. Wanneer de beheerder probeert om het apparaat te vinden, zien gebruikers een melding in het systeemvak. Meer informatie over Mijn apparaat zoeken in Windows 10. Windows-bewegingsdetectie. Windows-apparaten met bewegingsdetectie kunnen gegevens over bewegingen verzamelen. Deze gegevens kunnen functies inschakelen, zoals een stappenteller om het aantal stappen te tellen dat u zet, zodat een fitnesstoepassing kan inschatten hoeveel calorieën u verbruikt. Deze gegevens en de geschiedenis worden op uw apparaat opgeslagen. Toepassingen waaraan u toestemming hebt gegeven de gegevens te openen en te gebruiken, hebben toegang tot deze gegevens. Opname. Sommige Windows-apparaten hebben een opnamefunctie waarmee u audio- en videoclips kunt opnemen van uw activiteit op het apparaat, waaronder uw communicatie met anderen. Als u ervoor kiest een sessie op te nemen, wordt de opname lokaal op uw apparaat opgeslagen. In sommige gevallen hebt u wellicht de mogelijkheid om de opname te verzenden naar een Microsoft-product of -service die de opname in het openbaar uitzendt. Belangrijk: u moet uw wettelijke verantwoordelijkheden begrijpen voordat u communicatie opneemt en/of verzendt. Hieronder valt onder meer of u vooraf toestemming moet hebben van alle partijen die bij de communicatie zijn betrokken.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de manier waarop u de opnamefuncties of uw opnamen gebruikt. Apparaatversleuteling. Met apparaatversleuteling kunt u gegevens die opgeslagen zijn op uw apparaat beschermen door deze te versleutelen middels de technologie BitLocker Drive Encryption. Wanneer apparaatversleuteling is ingeschakeld, versleutelt Windows automatisch het station waarop Windows is geïnstalleerd en wordt een herstelsleutel gegenereerd. In uw persoonlijke Microsoft OneDrive-account wordt automatisch online een back-up van een BitLocker-herstelsleutel voor uw persoonlijke apparaat gemaakt. Microsoft maakt voor geen enkel doel gebruik van uw individuele herstelsleutels. Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software. Het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software (MSRT) wordt ten minste één keer per maand op uw computer uitgevoerd als onderdeel van Windows Update. MSRT controleert apparaten op infecties met specifieke, gangbare schadelijke software ("malware") en helpt bij het verwijderen van eventueel aangetroffen infecties. Wanneer MSRT wordt uitgevoerd, wordt malware die op de website van Microsoft wordt vermeld, van uw apparaat verwijderd als de malware zich daarop bevindt. Tijdens een malware-controle, wordt er een rapport naar Microsoft verzonden met specifieke gegevens over de gedetecteerde malware, fouten en andere gegevens over uw apparaat. Als u niet wilt dat MSRT deze gegevens naar Microsoft verzendt, kunt u de rapportagecomponent van MSRT uitschakelen.

Microsoft Family. Ouders kunnen Microsoft-gezin gebruiken om te begrijpen hoe hun kind zijn of haar apparaat gebruikt en hier grenzen voor vaststellen. Er zijn vele functies beschikbaar voor gezinsleden. Neem daarom aandachtig de verstrekte informatie door als u een Microsoft-gezin aanmaakt of als u zich erbij aansluit. Wanneer een activiteitrapportage van Gezin wordt ingeschakeld voor een kind, zal Microsoft informatie verzamelen over de manier waarop het kind gebruik maakt van zijn of haar apparaat en ouders voorzien van rapportage van de activiteiten van dat kind. Activiteitenrapporten worden routinematig na korte tijd van de Microsoft-servers verwijderd.

Microsoft Defender SmartScreen. Microsoft Defender SmartScreen beschermt u wanneer u onze services gebruikt door gedownloade bestanden en webinhoud te controleren op schadelijke software, mogelijk onveilige webinhoud en andere bedreigingen voor u of uw apparaat. Bij het controleren van een bestand worden er gegevens over dat bestand naar Microsoft verzonden, inclusief de bestandsnaam, een hash van de inhoud van het bestand, de downloadlocatie en digitale certificaten van het bestand. Als Microsoft Defender SmartScreen het bestand identificeert als onbekend of potentieel onveilig, krijgt u een waarschuwing te zien wanneer u het bestand opent. Bij het controleren van webinhoud worden gegevens over de inhoud en uw apparaat naar Microsoft verzonden, met inbegrip van het volledige webadres van de inhoud. Als Microsoft Defender SmartScreen detecteert dat de inhoud mogelijk onveilig is, krijgt u een waarschuwing te zien in plaats van de inhoud. Microsoft Defender SmartScreen kan via Instellingen worden in- of uitgeschakeld.

Microsoft Defender Antivirus. Microsoft Defender Antivirus zoekt naar malware en andere ongewenste software, mogelijk ongewenste apps en andere schadelijke inhoud op uw apparaat. Microsoft Defender Antivirus wordt automatisch ingeschakeld om uw apparaat te helpen beschermen als er geen andere antimalwaresoftware op uw apparaat actief is. Als Microsoft Defender Antivirus is ingeschakeld, wordt de veiligheidsstatus van uw apparaat gecontroleerd. Als Microsoft Defender Antivirus is ingeschakeld, of wordt uitgevoerd omdat Beperkt periodiek scannen is ingeschakeld, worden er automatisch rapporten naar Microsoft gestuurd met gegevens over vermoedelijke malware en andere ongewenste software, mogelijk ongewenste apps en andere schadelijke inhoud. Daarnaast kunnen bestanden die mogelijk schadelijke inhoud bevatten, zoals malware, ook worden verzonden. Als een rapport waarschijnlijk persoonsgegevens bevat, wordt het rapport niet automatisch verzonden en krijgt u hierover een vraag te zien voordat het wordt verzonden. U kunt Microsoft Defender Antivirus zo configureren dat geen rapporten en vermoedelijke malware naar Microsoft worden verzonden. Spraak. Microsoft biedt zowel een apparaatfunctie voor spraakherkenning als een (online) cloudservice voor spraakherkenning in regio's waar Cortana beschikbaar is. Ga voor meer informatie over welke talen en regio's momenteel spraak ondersteunen, naar Regio's en talen waarin Cortana beschikbaar is. Wanneer online spraakherkenning wordt ingeschakeld kunt u de cloudservice voor spraakherkenning van Microsoft gebruiken in Cortana, in de Mixed Reality-portal, in de dicteerfunctie in Windows vanaf het softwarematig toetsenbord, in ondersteunde Microsoft Store-apps, en in de toekomst in andere delen van Windows.

Als u spraak inschakelt tijdens het instellen van een HoloLens-apparaat of het installeren van Windows Mixed Reality, kunt u uw stem gebruiken voor opdrachten, dicteren en interacties met apps. Zowel de apparaatfunctie voor spraakherkenning als de instellingen voor online spraakherkenning worden ingeschakeld. Met beide instellingen ingeschakeld, beluistert het apparaat altijd uw gesproken invoer en stuurt het uw spraakgegevens naar de cloudservice voor spraakherkenning van Microsoft terwijl de hoofdtelefoon is ingeschakeld. Als u de cloudservice voor spraakherkenning van Microsoft gebruikt, verzamelt en gebruikt Microsoft uw spraakopnamen om een teksttranscriptie van de gesproken woorden in de spraakgegevens te maken. De spraakgegevens worden in geaggregeerde vorm gebruikt om ons te helpen de spraak van alle gebruikers correct te herkennen te verbeteren. U kunt de apparaatfunctie voor spraakherkenning gebruiken zonder uw spraakgegevens naar Microsoft te verzenden. De cloudservice voor spraakherkenning van Microsoft biedt echter nauwkeurigere herkenning dan de apparaatfunctie voor spraakherkenning. Als de instelling voor online spraakherkenning is uitgeschakeld, blijven spraakdiensten die niet afhankelijk zijn van de cloud en alleen gebruikmaken van de apparaatfunctie voor spraakherkenning, zoals de Verteller-app of de Windows Spraakherkenning-app, werken. Als u hiervoor toestemming hebt gegeven in Cortana, verzamelen we ook aanvullende informatie, zoals uw naam en bijnaam, uw recente agendagebeurtenissen en de namen van de personen in uw afspraken, informatie over uw contacten, inclusief namen en bijnamen, namen van uw favoriete plaatsen, apps die u gebruikt en informatie over uw muziekvoorkeuren. Met deze aanvullende gegevens kunnen we personen, gebeurtenissen, plaatsen en muziek beter herkennen wanneer u opdrachten, berichten of documenten dicteert. U kunt online spraakherkenning op elk gewenst moment uitschakelen. Hierdoor wordt het verzenden van uw spraakgegevens naar Microsoft gestopt. Als u een HoloLens of mixed reality-headset gebruikt, kunt u ook op elk gewenst moment de apparaatfunctie voor spraakherkenning uitschakelen. Het apparaat stopt dan met luisteren naar uw spraakinvoer. Als u de spraakgegevens die Microsoft aan uw Microsoft-account hebt gekoppeld, wilt beheren, gaat u naar de Microsoft-privacydashboard. Wanneer u online spraakherkenning uitschakelt, wordt alle spraakgegevens die werden verzameld terwijl u niet was aangemeld met een Microsoft-account, losgekoppeld van uw apparaat. Meer informatie over de online spraakherkenning in Windows 10. Stemactivering. Windows biedt ondersteunde apps de mogelijkheid om te reageren en actie te ondernemen op basis van gesproken trefwoorden die specifiek zijn voor die app en die, bijvoorbeeld, Cortana in staat stellen om te luisteren naar en te reageren op 'Hey Cortana'.  Als u een app toestemming hebt gegeven om te luisteren naar gesproken trefwoorden, luistert Windows 10 actief naar de microfoon voor deze trefwoorden. Zodra een trefwoord wordt herkend, verkrijgt de app toegang tot uw spraakopname, kan deze de opname verwerken, actie ondernemen en reageren, bijvoorbeeld met een gesproken antwoord. De app kan de spraakopname naar de eigen services in de cloud verzenden om de opdrachten te verwerken. Elke app vraagt u om toestemming voordat toegang tot spraakopnamen wordt verkregen. Als Cortana toestemming heeft om spraakactivering te gebruiken en te reageren op 'Hey Cortana' betekent dit dat uw spraakgegevens in de aggregatie worden verzameld en gebruikt voor het verbeteren van ons vermogen om de spraak van alle gebruikers correct te herkennen. Voor meer informatie over de functies van Cortana en hoe u deze kunt beheren, raadpleegt u Cortana en privacy. Microsoft verzamelt geen spraakopnamen namens apps van derden waarvoor u spraakactivering hebt toegestaan.

Bovendien kan spraakactivering worden ingeschakeld wanneer het apparaat is vergrendeld. Als deze functie is ingeschakeld, blijft de relevante app naar de microfoon luisteren voor gesproken trefwoorden wanneer u uw apparaat hebt vergrendeld en kan deze worden geactiveerd voor iedereen die in de buurt van het apparaat spreekt. Als het apparaat is vergrendeld, heeft de app toegang tot dezelfde reeks van mogelijkheden en gegevens zoals wanneer het apparaat is ontgrendeld. U kunt spraakactivering op elk gewenst moment uitschakelen. Meer informatie over spraakactivering in Windows 10 . Zelfs wanneer u spraakactivering hebt uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat sommige bureaublad-apps en services van derden nog steeds naar de microfoon luisteren en uw spraakinvoer verzamelen. Meer informatie over bureaublad-apps van derden en hoe deze mogelijk nog steeds toegang tot uw microfoon kunnen hebben zelfs wanneer deze instellingen zijn uitgeschakeld . Persoonlijke instellingen voor handschrift en typen. Uw getypte en handgeschreven woorden worden verzameld om u te voorzien van een aangepast gebruikerswoordenboek, u te helpen typen en schrijven op uw apparaat, en om u tekstsuggesties te bieden terwijl u typt of schrijft. Als u de instellingen van uw Windows-apparaat met andere Windows-apparaten synchroniseert, wordt uw lokale gebruikerswoordenlijst opgeslagen op uw persoonlijke OneDrive zodat uw woordenlijst met uw andere Windows-apparaten kan worden gedeeld. Meer informatie over synchronisatie-instellingen. U kunt de persoonlijke instellingen voor handschrift en typen op elk gewenst moment uitschakelen. Hiermee worden gegevens verwijderd die zijn opgeslagen op uw apparaat, zoals uw lokale gebruikerswoordenlijst. Meer informatie over de persoonlijke instellingen voor handschrift en typen in Windows 10. Wanneer u zich bij Windows aanmeldt met een Microsoft-account, synchroniseert Windows enkele instellingen en gegevens met Microsoft-servers, wat het gemakkelijker maakt om aan uw voorkeuren aangepaste ervaringen op meerdere apparaten te verzorgen. Nadat u zich bij één of meer apparaten met een Microsoft-account hebt aangemeld, en u zich dan voor de eerste keer met hetzelfde Microsoft-account bij een ander apparaat aanmeldt, zal Windows de instellingen en gegevens waarbij u ervoor hebt gekozen om deze te synchroniseren, van uw andere apparaten downloaden en toepassen. Instellingen die u wilt synchroniseren, worden automatisch zowel op Microsoft-servers bijgewerkt als op uw andere apparaten terwijl u ze gebruikt. Instellingen die worden gesynchroniseerd, zijn onder meer:

U kunt kiezen of u uw instellingen wilt synchroniseren, en beheren wat er wordt gesynchroniseerd, door naar Start > Instellingen > Accounts > Uw instellingen synchroniseren te gaan. Bepaalde apps hebben een eigen, afzonderlijke manier om het synchroniseren te beheren. Als u zich aanmeldt bij Windows met een account van uw werk en u ervoor kiest om die account te koppelen aan uw persoonlijke Microsoft-account, zal Windows vragen welke instellingen u wilt synchroniseren voordat u uw Microsoft-account koppelt.

Updateservices voor Windows omvatten Windows Update en Microsoft Update. Windows Update is een service die u voorziet van software-updates voor Windows-software en andere ondersteunende software, zoals door apparaatfabrikanten geleverde stuurprogramma’s en firmware. Microsoft Update is een service die u voorziet van software-updates voor andere Microsoft-software zoals Office.

Windows Update downloadt automatisch Windows-software-updates naar uw apparaat. U kunt Windows Update configureren om deze updates automatisch te installeren zodra deze beschikbaar zijn (wordt aanbevolen) of om Windows u op de hoogte te laten stellen wanneer er een herstart nodig is om de installatie van de updates te voltooien. Apps die via de Microsoft Store beschikbaar zijn, worden automatisch bijgewerkt via de Microsoft Store, zoals beschreven in de sectie Microsoft Store van deze privacyverklaring. Microsoft Edge is de nieuwe standaardbrowser van Microsoft voor Windows. Internet Explorer, de oudere browser van Microsoft, is ook beschikbaar in Windows. Wanneer u een webbrowser gebruikt om toegang te krijgen tot internet, worden gegevens over uw apparaat ("standaard-apparaatgegevens") verstuurd naar de websites die u bezoekt en naar onlineservices die u gebruikt. Standaard apparaatgegevens bestaan onder meer uit het IP-adres van uw apparaat, het type browser en de taal, toegangstijd en website-adressen. Deze gegevens worden mogelijk vastgelegd op de webservers van die websites. Welke gegevens geregistreerd en hoe die gegevens gebruikt worden, hangt af van de privacywerkmethoden van de websites die u bezoekt en de webservices die u gebruikt. Bovendien stuurt Microsoft Edge een unieke browser-id naar bepaalde websites zodat we statistische gegevens kunnen ontwikkelen die worden gebruikt om browserfuncties en -services te verbeteren. Bovendien worden gegevens over hoe u uw browser gebruikt, zoals uw browsegeschiedenis, webformuliergegevens, tijdelijke internetbestanden en cookies, opgeslagen op uw apparaat. U kunt deze gegevens uit uw apparaat verwijderen met behulp van Browsegeschiedenis verwijderen. Met Microsoft Edge kunt u inhoud op uw apparaat opslaan en vastleggen, zoals: Bepaalde op uw apparaat opgeslagen Microsoft-browserinformatie wordt met andere apparaten gesynchroniseerd wanneer u zich aanmeldt met uw Microsoft-account. In Internet Explorer omvat deze informatie bijvoorbeeld uw browsegeschiedenis en favorieten. In Microsoft Edge omvat de informatie uw favorieten, leeslijsten en gegevens die automatisch worden ingevuld op formulieren (zoals uw naam, adres en telefoonnummer) en kan deze gegevens bevatten voor extensies die u hebt geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld uw Microsoft Edge-leeslijst op diverse apparaten synchroniseert, worden kopieën van de inhoud die u in uw leeslijst wilt opslaan, naar elk gesynchroniseerd apparaat gestuurd om later te kunnen bekijken. In Internet Explorer kunt u het synchroniseren uitschakelen door naar Start > Instellingen > Accounts > Uw instellingen synchroniseren te gaan. (Raadpleeg voor meer informatie de sectie Synchronisatie-instellingen van deze privacyverklaring.) U kunt ook de synchronisatie van Microsoft Edge-browserinformatie uitschakelen door de synchronisatieoptie in Microsoft Edge-instellingen uit te schakelen. Microsoft Edge en Internet Explorer gebruiken uw zoekopdrachten en browsegeschiedenis om u sneller te laten browsen en meer relevante zoekresultaten te tonen. Deze functies omvatten: U kunt deze functies op elk gewenst moment uitschakelen. Om u van zoekresultaten te kunnen voorzien, sturen Microsoft Edge en Internet Explorer uw zoekopdrachten, standaardinformatie over het apparaat en locatie (als u de locatieservice hebt ingeschakeld) naar uw standaard zoekmachine. Als Bing uw standaardzoekmachine is, gebruiken we deze gegevens zoals beschreven in de sectie over Bing van deze privacyverklaring. Cortana kan u helpen tijdens het browsen in Microsoft Edge met functies zoals Vraag het Cortana. U kunt de hulp van Cortana in Microsoft Edge op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van de Microsoft Edge. Voor meer informatie over hoe Cortana gebruikmaakt van gegevens en hoe u dat kunt beheren, gaat u naar de sectie Cortana van deze privacyverklaring.

Een aantal Microsoft-apps wordt meegeleverd met Windows en andere zijn verkrijgbaar in de Microsoft Store. Enkele van deze apps zijn: App Kaarten. De app Kaarten biedt locatiegebaseerde services en maakt gebruik van Bing-services om uw zoekopdrachten binnen de app Kaarten te verwerken. Wanneer de app Kaarten toegang heeft tot uw locatie en u locatiegebaseerde services hebt ingeschakeld in Windows, verzamelt Bing-services bij gebruik van de toets '@' voor het initiëren van een zoekactie in ondersteunde tekstvakken in Windows-apps, de tekst die u typt na de toets '@' om suggesties te doen op basis van de locatie. Zie voor meer informatie over deze ervaringen die worden mogelijk gemaakt door Bing de sectie Bing van deze privacyverklaring. Wanneer de app Kaarten toegang heeft tot uw locatie, zelfs wanneer de app niet in gebruik is, kan Microsoft niet-identificeerbaar gemaakte locatiegegevens op het apparaat verzamelen om de services van Microsoft te verbeteren. U kunt de toegang tot uw locatie voor de app Kaarten uitschakelen door de locatieservice uit te schakelen of de toegang tot de locatieservice van de app Kaarten uit te schakelen. U kunt uw favoriete plaatsen volgen en recente kaartzoekopdrachten bewaren in de app Kaarten. Uw favoriete plekken en zoekgeschiedenis worden opgenomen als zoeksuggesties. Als u bent aangemeld bij uw Microsoft-account worden uw favoriete plaatsen, zoekgeschiedenis en bepaalde app-instellingen gesynchroniseerd met andere apparaten en services (zoals Cortana). Raadpleeg voor meer informatie de sectie Synchronisatie-instellingen van deze privacyverklaring. Apps Camera en Foto. Als u de app Camera toestaat om uw locatie te gebruiken, worden locatiegegevens ingebed in de foto's die u met uw apparaat neemt. Andere beschrijvende gegevens, zoals het cameramodel en de datum waarop de foto genomen is, worden ook in foto's en video's ingebed. Als u ervoor kiest om een ​​foto of video te delen, zijn de ingebedde gegevens toegankelijk voor de personen en services waarmee u deelt. U kunt de toegang tot uw locatie voor de app Camera uitschakelen door alle toegang tot de locatieservice in het instellingenmenu van uw apparaat uit te schakelen of door de toegang tot de locatieservice van de app Camera uit te schakelen. De app Foto's geeft verschillende tabbladen weer om foto's en video's te groeperen op tijd, locatie, labels en gezichten. Op het tabblad Verzameling worden foto's en video weergegeven op basis van hun tijd. Het tabblad Album helpt gebruikers hun foto's en video's te ordenen op locatie en veelgebruikte labels. Op het tabblad Personen worden foto's en video's geordend op basis van gezichten. Wanneer u foto's en video's importeert die locatiekenmerken bevatten, kan de app Foto's uw foto's en video's groeperen op tijd en locatie. Hiertoe stuurt de app Foto's locatiegegevens van uw foto's en video's naar Microsoft om de namen van locaties te bepalen, bijvoorbeeld 'Seattle, Washington'. Wanneer u zich bij de app Foto's aanmeldt met uw Microsoft-account en u uw systeem hebt geconfigureerd om uw lokale apparaatbestandssysteem te synchroniseren met OneDrive, maakt Foto's gebruik van objectdetectie om uw foto's en video's te labelen en te sorteren in Albums. Als u de wisselknop 'Personen' inschakelt op de pagina Instellingen van Foto's, gebruikt de app technologieën voor zowel gezichtsdetectie als gezichtsherkenning om uw persoonlijke verzameling in groepen te organiseren. Gezichtsdetectie wordt gebruikt voor het identificeren van foto's en video's die gezichten bevatten. Gezichtsherkenning groepeert foto's en video's met het gezicht van een bepaalde persoon. U kunt het groeperen van foto's en video's op gezicht in- of uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, scannen de achtergrondprocessen van Foto's uw foto- en videoverzamelingen die zijn opgeslagen op uw apparaat voor groepering van gezichten en presenteert de resultaten op het tabblad Personen van Foto's op uw apparaat. Groeperingen van gezichten zijn niet toegankelijk buiten de context van het bestandssysteem van het apparaat en worden beschermd door de beveiligingsmaatregelen die zijn gekoppeld aan alle andere inhoud en gegevens die aan een bepaald Windows-account zijn gekoppeld. Door de functie voor het instellen van Personen in de app Foto's in te schakelen, stemt u in met het gebruik van technologie voor gezichtsgroepering voor het organiseren van uw foto- en videoverzameling. Vanaf het tabblad Personen kunt u vervolgens een koppeling tot stand brengen tussen gezichtsgroeperingen en uw lokaal opgeslagen contactpersonen via Personen selecteren. U, en niet Microsoft, bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming om contactpersonen met uw gezichtsgroeperingen te koppelen, en u verklaart dat u alle benodigde toestemmingen hebt verkregen voor het koppelen van uw foto's en video's in groepen. Uw groeperingen blijven opgeslagen op uw apparaat zolang u de groeperingen of de foto's of video's wilt behouden. Als er drie jaar lang geen interactie met de app Foto's heeft plaatsgevonden, worden gebruikers opnieuw om toestemming gevraagd. Op elk gewenst moment kunnen gebruikers de wisselknop Personen op het tabblad Instellingen uitschakelen. App Personen. Met de app Personen kunt u op één plek al uw contactpersonen bekijken en contacten met hen onderhouden. Wanneer u een account toevoegt aan de app Personen, worden de contactpersonen van uw account automatisch toegevoegd aan de app Personen. U kunt andere accounts aan de app Personen toevoegen, inclusief uw sociale netwerken (zoals en ) en e-mailaccounts. Wanneer u een account toevoegt, vertellen we u welke gegevens de app Personen met de specifieke service kan importeren of synchroniseren en laten we u kiezen wat u wilt toevoegen. Andere apps die u installeert kunnen ook gegevens met de app Personen synchroniseren, inclusief het verstrekken van aanvullende informatie voor bestaande contactpersonen. Wanneer u een contactpersoon bekijkt in de app Personen, worden gegevens over uw recente contacten met deze contactpersoon (zoals e-mailberichten en agendagebeurtenissen, met inbegrip van apps waarvoor de app Personen gegevens synchroniseert) opgehaald en weergegeven. U kunt een account op ieder moment verwijderen uit de app Personen. App Mail en Agenda. Via de Mail en Agenda-app kunt u al uw e-mail, agenda’s en bestanden op één plek onderbrengen, inclusief items van externe providers voor e-mail en bestandsopslag. De app biedt locatiegebaseerde services, zoals weersinformatie in uw agenda, maar u kunt het gebruik van uw locatie in de app uitschakelen. Wanneer u een account toevoegt aan de Mail en Agenda-app, worden de e-mail, agenda-items, bestanden, contacten en andere instellingen uit uw account automatisch gesynchroniseerd met uw apparaat en met de servers van Microsoft. U kunt een account op ieder moment verwijderen of wijzigingen aanbrengen in de gegevens die vanuit uw account worden gesynchroniseerd. Als u een account wilt configureren, moet u de accountreferenties doorgeven aan de app, zoals een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Deze referenties worden via internet verstuurd naar de server van de externe provider. De app zal eerst proberen een ​​beveiligde (SSL-)verbinding te gebruiken om uw account te configureren, maar zal deze gegevens niet-versleuteld verzenden als uw e-mailprovider geen SSL ondersteunt. Als u een account toevoegt die is uitgegeven door een organisatie (zoals een e-mailadres van uw werkgever), kan de eigenaar van het bijbehorende domein bepaalde beleidsregels en instellingen implementeren die van invloed kunnen zijn op uw gebruik van de app (zoals het vereisen van meervoudige verificatie of de mogelijkheid om gegevens op afstand van uw apparaat te wissen). App Berichten. Wanneer u zich met een Microsoft-account aanmeldt op uw apparaat, kunt u ervoor kiezen om een ​​reservekopie van uw gegevens te maken, waarmee uw sms- en mms-berichten worden gesynchroniseerd en worden opgeslagen in uw Microsoft-account. Hiermee kunt u de berichten ophalen als u uw telefoon verliest of van telefoon verandert. Na de eerste instelling van uw apparaat, kunt u uw berichtinstellingen op elk moment beheren. Als u uw SMS-/MMS-reservekopieën uitschakelt, worden er geen berichten waar eerder een reservekopie van gemaakt is uit uw Microsoft-account verwijderd. Als u dergelijke berichten wilt verwijderen, moet u ze eerst uit uw apparaat verwijderen voordat u het maken van een reservekopie uitschakelt. Als u de app Berichten toestaat om uw locatie te gebruiken, kunt u een koppeling naar uw huidige locatie bijvoegen bij een uitgaand bericht. Microsoft verzamelt locatiegegevens, zoals beschreven in de sectie Windows Locatieservices van deze privacyverklaring. Verteller. Verteller is een schermlezer waarmee u Windows zonder scherm kunt gebruiken. Verteller biedt intelligente beschrijvingen van afbeeldingen en paginatitels en samenvattingen van webpagina's wanneer u afbeeldingen zonder beschrijving en onduidelijke koppelingen tegenkomt. Wanneer u de beschrijving van een afbeelding opvraagt door te drukken op Verteller+Ctrl+D, wordt de afbeelding naar Microsoft verzonden en geanalyseerd, waarna een beschrijving wordt gegenereerd. Afbeeldingen worden alleen gebruikt om de beschrijving te genereren en worden niet opgeslagen door Microsoft. Wanneer u ervoor kiest beschrijvingen van paginatitels op te vragen door te drukken op Verteller+Ctrl+D, wordt de URL van de website die u bezoekt, naar Microsoft verzonden om de beschrijving van de paginatitel te genereren en om Microsoft-services te leveren en te verbeteren, bijvoorbeeld Bing-services zoals wordt beschreven in de sectie Bing hierboven.

Wanneer u ervoor kiest een lijst van populaire koppelingen op een webpagina op te vragen door te drukken op Verteller + tweemaal S, wordt de URL van de website die u bezoekt, naar Microsoft verzonden om een overzicht van populaire koppelingen te genereren en om Microsoft-services, zoals Bing, te leveren en te verbeteren. U kunt deze functies op elk moment uitschakelen door naar Instellingen > Toegankelijkheid > Verteller > Afbeeldingsbeschrijvingen, paginatitels en populaire koppelingen ophalen te gaan. U kunt ook feedback over Verteller verzenden om Microsoft te helpen problemen met Verteller op te sporen en op te lossen en Microsoft-producten en -services, zoals Windows, te verbeteren. U kunt op elk moment in Verteller gesproken feedback verzenden door te drukken op de Verteller-toets+Alt+F. Wanneer u deze opdracht gebruikt, wordt de app Feedback-hub gestart waarmee u gesproken feedback kunt verzenden. Als u de instelling 'Help ons Verteller te verbeteren' inschakelt via Instellingen > Toegankelijkheid > Verteller en gesproken feedback verzendt via de Feedback-hub, worden recente apparaat- en gebruiksgegevens, inclusief een gebeurtenistraceringslogboek, samen met uw gesproken feedback verzonden om Microsoft-producten en -services, zoals Windows, te verbeteren. Met Windows Media Player kunt u cd's, dvd's en andere digitale inhoud afspelen (zoals WMA- en MP3-bestanden), cd's rippen en uw mediabibliotheek beheren. Om uw ervaring te verrijken bij het afspelen van inhoud in de bibliotheek, geeft Windows Media Player daarmee samenhangende mediagegevens weer, zoals de titel van het album, de titel van de nummers, de albumillustratie, artiest en componist. Om uw mediagegevens aan te vullen, verzendt Windows Media Player een aanvraag naar Microsoft met daarin standaardcomputergegevens, een id voor de media-inhoud en de mediagegevens die al in de Windows Media Player-bibliotheek zijn opgenomen (met inbegrip van informatie die u mogelijk hebt bewerkt of zelf hebt ingevoerd), zodat Microsoft het nummer kan herkennen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar is kan terugsturen.

Met Windows Media Player kunt u ook inhoud afspelen die via een netwerk wordt gestreamd. Voor deze service moet Windows Media Player kunnen communiceren met een server voor streaming media. Deze servers worden meestal beheerd door niet-Microsoft-inhoudsproviders. Tijdens het afspelen van streaming media stuurt Windows Media Player een logboek naar de server voor streaming media of een of meer andere webservers als de server voor streaming media daar om vraagt. Het logboek bevat onder meer de volgende informatie: verbindingstijd, IP-adres, versie van het besturingssysteem, versie van Windows Media Player, Player-id-nummer (Player-id), datum en protocol. Om uw privacy te beschermen, is Windows Media Player standaard ingesteld om voor elke sessie een andere Player-id te verzenden. Windows Hello biedt direct toegang tot uw apparaten via biometrische authenticatie. Na het inschakelen gebruikt Windows Hello uw gezicht, vingerafdruk of iris om u te identificeren op basis van een reeks unieke punten of kenmerken die uit het beeld worden gehaald en opgeslagen op uw apparaat als een sjabloon - maar Hello slaat geen echte foto of afbeelding van uw gezicht, vingerafdruk of iris op. Biometrische verificatiegegevens die worden gebruikt wanneer u zich aanmeldt, verlaten uw apparaat niet. U kunt uw biometrische verificatiegegevens verwijderen via Instellingen. Met Windows Search kunt u zowel uw eigen bestanden als het web vanaf één plek doorzoeken. Als u Windows Search gebruikt om uw eigen bestanden te doorzoeken, krijgt u resultaten voor items op uw persoonlijke OneDrive, uw OneDrive voor Bedrijven indien die is ingeschakeld, andere providers voor cloudopslag voor zover dit wordt ondersteund door deze externe providers, en op uw apparaat. Als u Windows Search gebruikt om het web te doorzoeken, of zoeksuggesties van Windows Search of Cortana gebruikt, worden de zoekopdrachten uitgevoerd door Bing en zullen we uw zoekopdracht gebruiken zoals beschreven in de sectie over Bing in deze privacyverklaring. Met de app Jouw telefoon kunt u uw Android-telefoon koppelen met uw Windows-apparaat, waardoor tal van apparaatervaringen mogelijk worden. U kunt met Jouw telefoon recente foto's van uw Android-telefoon bekijken op uw Windows-apparaat; oproepen van uw Android-telefoon beantwoorden op uw Windows-apparaat of van daaraf oproepen doen; sms-berichten op uw Windows-apparaat weergeven en van daaraf verzenden; meldingen van uw Android-telefoon op uw Windows-apparaat weergeven, sluiten of er andere acties op uitvoeren; en het scherm van uw telefoon delen op uw Windows-apparaat via de mirroring-functie van Jouw telefoon. Als u Jouw telefoon wilt gebruiken, moet de app Jouw telefoon op uw Windows-apparaat worden geïnstalleerd en moet de begeleidende app voor Jouw telefoon worden geïnstalleerd op uw Android-telefoon. Bij het starten van de app Jouw telefoon op uw Windows-apparaat, wordt u gevraagd om uw mobiele telefoonnummer in te voeren. Wij gebruiken dit mobiele telefoonnummer uitsluitend voor het verzenden van een koppeling met informatie over het downloaden van de begeleidende app voor Jouw telefoon. Als u Jouw telefoon wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account op de app Jouw telefoon op uw Windows-apparaat en op de begeleidende app voor Jouw telefoon op uw Android-telefoon. Uw Android-telefoon moet worden verbonden met Wi-Fi en uw Windows-apparaat moet worden verbonden met internet, terwijl Jouw telefoon toestemming moet krijgen om te worden uitgevoerd op de achtergrond. Als u de mirroring-functie van Jouw telefoon wilt gebruiken, moet op uw Android-telefoon ook Bluetooth zijn ingeschakeld. Jouw telefoon vereist tevens dat Windows Hello wordt ingesteld op uw Windows-apparaat, als aanvullende beveiligingsmaatregel. Als onderdeel van het verstrekken van de functies van Jouw telefoon aan u, verzamelt Microsoft prestatie-, gebruiks- en apparaatgegevens, zoals de hardwaremogelijkheden van uw mobiele telefoon en het Windows-apparaat, het aantal en de duur van uw sessies op Jouw telefoon en de hoeveelheid tijd die u tijdens de installatie hebt besteed. U kunt op elk gewenst moment uw Android-telefoon loskoppelen van uw Windows-apparaat door zich met uw Microsoft-account aan te melden bij accounts.microsoft.com/devices en de instellingen op uw Android-telefoon bij te werken. Zie onze ondersteuningspagina voor meer informatie. Sms-berichten. Met Jouw telefoon kunt u sms-berichten die op uw Android-telefoon zijn bezorgd bekijken op uw Windows-apparaat en sms-berichten vanaf uw Windows-apparaat verzenden. Alleen sms-berichten die in de afgelopen 30 dagen zijn ontvangen en verzonden worden weergegeven op uw Windows-apparaat. Deze sms-berichten worden tijdelijk opgeslagen op uw Windows-apparaat. Wij slaan nooit uw sms-berichten op onze servers op en wijzigen of verwijderen geen sms-berichten op uw Android-telefoon. U kunt wel berichten bekijken die zijn verzonden via SMS (Short Message Service)- en MMS (Multimedia Messaging-Service), maar geen berichten die zijn verzonden via RCS (Rich communicatieservices). Om deze functionaliteit te kunnen bieden, opent Jouw telefoon de inhoud van uw sms-berichten en de contactgegevens van de personen of bedrijven van wie u sms-berichten ontvangt of aan wie u sms-berichten verzendt. Oproepen. Met Jouw telefoon kunt u oproepen van uw Android-telefoon aannemen op uw Windows-apparaat en van daaraf oproepen doen. Via Jouw telefoon kunt u ook gegevens van uw recente oproepen weergeven op uw Windows-apparaat. Om deze functie te activeren, moet u bepaalde machtigingen inschakelen op zowel uw Windows-apparaat als uw Android-telefoon. Dit betreft bijvoorbeeld de toegang tot oproeplogboeken en toestemming om telefoongesprekken te voeren vanaf uw pc. U kunt deze machtigingen op elk gewenst moment intrekken op de pagina Instellingen van Jouw telefoon op uw Windows-apparaat en in de instellingen van uw Android-telefoon. Alleen in- en uitgaande oproepen uit de afgelopen 30 dagen worden weergegeven in de oproeplogboeken op uw Windows-apparaat. Deze oproepgegevens worden tijdelijk opgeslagen op uw Windows-apparaat. De oproepgeschiedenis op uw Android-telefoon wordt niet gewijzigd of verwijderd. Foto's. Met Jouw telefoon kunt u foto's van uw Android-telefoon kopiëren, delen of bewerken op uw Windows-apparaat. Alleen een beperkt aantal van uw meest recente foto's uit de mappen Camera-album en Schermafbeeldingen op uw Android-telefoon zijn op enig moment zichtbaar op uw Windows-apparaat. Deze foto's worden tijdelijk opgeslagen op uw Windows-apparaat en wanneer u meer foto's op uw Android-telefoon maakt, verwijderen wij de tijdelijke kopieën van de oudere foto's van uw Windows-apparaat. Wij slaan nooit uw foto's onze servers op en wijzigen of verwijderen geen foto's op uw Android-telefoon. Meldingen. Met Jouw telefoon kunt u de meldingen van uw Android-telefoon bekijken op uw Windows-apparaat. Via Jouw telefoon kunt u de meldingen van uw Android-telefoon lezen en sluiten vanaf uw Windows-apparaat of andere acties met betrekking tot de meldingen uitvoeren. Als u de functie Jouw telefoon wilt activeren, moet u bepaalde machtigingen, zoals synchronisatiemeldingen, inschakelen op zelfs uw Windows-apparaat als uw Android-telefoon. Deze machtigingen kunnen op elk gewenst moment worden ingetrokken op de pagina Instellingen van Jouw telefoon op uw Windows-apparaat en in de instellingen van uw Android-telefoon. Zie onze ondersteuningspagina voor meer informatie. Mirroring. Met Jouw telefoon kunt u het scherm van uw Android-telefoon bekijken op uw Windows-apparaat. Het scherm van uw Android-telefoon wordt weergegeven op uw Windows-apparaat als een stroom pixels en geluid dat u inschakelt op het scherm van uw Android-telefoon terwijl deze via Jouw telefoon aan uw Windows-apparaat is gekoppeld, wordt afgespeeld via uw Android-telefoon.

Tekst naar spraak. Jouw telefoon biedt toegankelijkheidsfuncties zoals tekst naar spraak. U kunt een functie voor tekst naar spraak activeren, zodat u de inhoud van een sms-bericht of een melding als audio kunt horen. Als u deze functie activeert, worden uw sms-berichten en meldingen hardop voorgelezen bij ontvangst. Entertainment en verwante services maken uitgebreide ervaringen mogelijk en geven u toegang tot tal van inhoud, toepassingen en games. Xbox-consoles zijn hardware-apparaten die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot en het spelen en afspelen van games, films, muziek en andere vormen van digitaal entertainment. Xbox Live is de online game- en entertainmentservice van Microsoft waarmee u inhoud kunt zoeken en verbinding kunt maken met vrienden op Xbox Live en andere gaming- en sociale netwerken, vanaf verschillende soorten apparaten, waaronder Xbox-consoles, pc's en mobiele apparaten. Wanneer u toegang hebt tot een Xbox-ervaring vanaf een apparaat, wijzen we een unieke apparaat-id aan u toe. Als uw Xbox-console is aangesloten op het internet, identificeren we de console en de versie van het Xbox-besturingssysteem dat u momenteel gebruikt. Wanneer u zich bij Xbox Live aanmeldt, wijzen we een Xbox gebruikers-id en een gamertag (een bijnaam) toe om u te identificeren. Gegevens die we verzamelen over uw gebruik van Xbox Live worden opgeslagen met deze unieke id('s). Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van de Xbox-console, Xbox-app en Xbox Live, zoals: Met uw toestemming verzamelen we informatie over video's die u koopt of bekijkt via apps van derden op uw Xbox-console. Als u een Xbox-console gebruikt die een opslagapparaat (harde schijf of geheugeneenheid) bevat, en als u offline speelt of als u zich nog nooit bij Xbox Live op de console hebt aangemeld, worden er de volgende keer dat u zich aanmeldt gebruiksgegevens opgeslagen op het opslagapparaat en worden deze naar Microsoft verzonden. Microsoft gebruikt de gegevens die we verzamelen via uw Xbox-console, de Xbox-app en Xbox Live om u functies te kunnen bieden, zoals het beveiligen van de services en het uitvoeren van de transacties die u aanvraagt. Voor het leveren van onze abonnementsservices zoals Game Pass verzamelen we bepaalde gegevens, waaronder apparaatgegevens en gamestatistieken zoals het aantal unieke gebruikers en de speeltijd per game. We gebruiken de gegevens ook om onze producten te verbeteren en te ontwikkelen. Als onderdeel van de service Xbox Live, gebruikt Microsoft ook gegevens over u en uw gebruik van Xbox Live (zoals de games die u speelt, de apps die u gebruikt, de abonnementen die u hebt, de aankopen die u doet en de inhoud die u verwerft) om u een aangepaste, speciaal op u afgestemde gaming- en entertainmentervaring te kunnen bieden. Dit omvat het totstandbrengen van een verbinding met games, inhoud en services, evenals het presenteren van aanbiedingen, kortingen en aanbevelingen.

Xbox Live-gegevens kunnen door andere gebruikers worden bekeken. Uw gamertag, game- en speolstatistieken, prestaties, aanwezigheid (of u momenteel bij Xbox Live bent aangemeld), inhoud die u deelt en andere gegevens over uw activiteiten op Xbox Live kunnen door worden gezien andere gebruikers op Xbox Live, gebruikers van services van derden waaraan u uw profiel hebt gekoppeld of op andere eigendommen die zijn gekoppeld aan Xbox Live (inclusief die van partnerbedrijven). Zo worden uw gamertag en scores die in de klassementen worden weergegeven, als openbaar beschouwd en kunnen deze niet worden verborgen. Voor andere soorten gegevens, zoals aanwezigheid, kunt u uw privacyinstellingen aanpassen op de console of op xbox.com om delen met het publiek of zelfs met vrienden te beperken of te blokkeren.

Xbox Live-gegevens gedeeld met game- of app-uitgevers. Als u een Xbox Live-game of een via het netwerk verbonden app gebruikt op uw Xbox-console, pc of mobiele apparaat, heeft de uitgever van die game of app toegang tot gegevens over uw gebruik van Xbox Live en de game of app om zo het product te kunnen leveren en verbeteren en om ondersteuning te kunnen bieden. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw Xbox-gebruikers-id en -gamertag, beperkte accountgegevens zoals land en leeftijdbereik, gegevens over uw communicatie binnen een game, afdwingingsactiviteit, spelsessies binnen de game (bijvoorbeeld zetten die worden uitgevoerd in de game, typen voertuigen die worden gebruikt in de game), uw aanwezigheid op Xbox Live, de tijd die u besteedt aan het spelen van de game of app, ranglijsten, statistieken, spelersprofielen, avatars of gamerafbeeldingen, vriendenlijsten, activiteitsfeed, clublidmaatschappen en inhoud die u mogelijk maakt of indient binnen de game of app. Externe uitgevers van games en apps zijn onafhankelijke controllers van deze gegevens en het gebruik ervan is onderworpen aan hun privacybeleid. Lees hun beleid zorgvuldig door om te bepalen hoe de gegevens zullen worden gebruikt. Zo kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen op gamegegevens openbaar te maken of weer te geven (zoals in klassementen) via hun eigen services. Voor meer informatie over hoe externe uitgevers gegevens delen raadpleegt u Gegevens delen met games en apps. Het koppelen van uw Xbox Live-profiel aan niet-Microsoft-accounts. Een aantal van de games of apps die beschikbaar zijn via Xbox Live en bepaalde sociale functies van Xbox Live worden geleverd door externe uitgevers of partnerbedrijven, die mogelijk vereisen dat u een niet-Microsoft-account en aanmeldingsreferenties maakt om die game, app of functie te kunnen gebruiken. Als u ervoor kiest om uw Xbox Live-profiel te koppelen met een account van een externe uitgever of partnerbedrijf, delen we beperkte account- en profielinformatie met hen, maar geen creditcard- of andere betalingsgegevens.

Kinect. De Kinect-sensor is een combinatie van een camera, microfoon en infraroodsensor die het mogelijk maakt dat bewegingen en stemgeluid kunnen worden gebruikt om het spelen van de game te besturen en om door de service te navigeren. Bijvoorbeeld: Voor meer informatie over Kinect voor Xbox 360 raadpleegt u Kinect- en Xbox 360-privacy. Voor Xbox One raadpleegt u Kinect- en Xbox One-privacy. Ondertiteling. Tijdens realtimechats met Xbox Live kunnen spelers de functie Spraak-naar-tekst activeren, waarmee de gebruiker de audio in games als tekst kan weergeven. Als een gebruiker deze functie activeert, worden de andere spelers daarvan niet op de hoogte gebracht. Microsoft gebruikt deze gegevens om ondertiteling van chats te bieden voor gebruikers die dit nodig hebben en voor andere doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Toezicht op communicatie. Xbox Live omvat communicatiefuncties zoals directe tekst- en spraakberichten en realtime tekst- en voicechat. Om een veilige gamingomgeving te kunnen bieden en de Microsoft-gedragscode te kunnen handhaven, verzamelen en controleren we directe berichten en tekstcommunicatie in live gehoste gamesessies met meerdere spelers en andere functies van de service, zoals activiteitsfeeds en clubs. Spraakgegevens voor serviceverbetering. We verzamelen en gebruiken voor de verbetering van de serviceverlening gesproken zoekverzoeken of voorbeelden van spraakopdrachten die tijdens het gebruik van Kinect of Cortana werden uitgesproken. Deze gegevens worden niet op dezelfde plek opgeslagen als uw Xbox-profiel. GameDVR. Elke speler in een gamesessie met meerdere spelers kan GameDVR gebruiken voor het opnemen van wat hij of zij ziet tijdens het spelen van de game in die sessie. De opname kan uw personage in het spel en uw gamertag vastleggen in de gameclips die door andere spelers in de sessie worden gemaakt. Let op: als een speler GameDVR op een pc gebruikt, kan in een gameclip ook audiochat worden vastgelegd. Kinderen en onlineveiligheid. Als u kinderen of tieners hebt die gebruikmaken van Xbox Live, kunt u kinder- en tienerprofielen voor hen instellen. Kinderen en tieners van 18 jaar en jonger kunnen zonder toestemming van de ouders geen profiel op Xbox Live maken. Volwassenen in het gezin kunnen toestemmingskeuzes en instellingen voor onlineveiligheid voor kinder- en tienerprofielen wijzigen op xbox.com. De Microsoft Store is een onlineservice, toegankelijk via een pc, Xbox-console en de Xbox-app, waarmee u toepassingen en andere digitale inhoud kunt bekijken, downloaden, kopen, beoordelen en bespreken. De Store bestaat uit de volgende afzonderlijke Stores: We verzamelen gegevens over de manier waarop u toegang krijgt tot de Microsoft Store en deze gebruikt, de producten die u hebt bekeken, gekocht of geïnstalleerd, de voorkeuren die u hebt ingesteld om apps in de Microsoft Store te bekijken en de eventuele toegekende cijfers, beoordelingen of probleemrapportages die u indient. Uw Microsoft-account is gekoppeld aan uw beoordelingen en recensies. Als u een recensie schrijft, worden de naam en de foto uit uw Microsoft-account weergegeven bij de recensie. Toestemming voor Microsoft Store-apps. Veel apps die u via de Microsoft Store installeert, zijn afgestemd op specifieke hardware- en softwarefuncties van uw apparaat. Doordat een app bepaalde hardware- en softwarefuncties gebruikt, kan de app of de hieraan gerelateerde service mogelijk toegang krijgen tot uw gegevens. Zo kan een app voor fotobewerking toegang krijgen tot de camera van uw apparaat om u een nieuwe foto te laten nemen, of toegang krijgen tot op uw apparaat opgeslagen foto's of video's om deze bewerken, en een restaurantgids kan uw locatie gebruiken om aanbevelingen over nabijgelegen restaurants te geven. Informatie over de functies die een app gebruikt, vindt u in de productbeschrijving van de app in de Microsoft Store. Veel van de functies die door Microsoft Store-apps worden gebruikt, kunt u in- of uitschakelen via de privacyinstellingen van uw apparaat. In Windows kunt u in veel gevallen kiezen welke apps een bepaalde functie kunnen gebruiken. Ga naar Start > Instellingen > Privacy, selecteer de functie (bijvoorbeeld agenda) en selecteer vervolgens welke app-machtigingen zijn in- of uitgeschakeld. "Klassieke Windows-toepassingen" zijn niet opgenomen in de lijsten met apps in de privacyinstellingen van Windows die hardware- en softwarevoorzieningen kunnen gebruiken. Deze toepassingen worden dan ook niet beïnvloed door deze instellingen. App updates. Tenzij u automatische app-updates hebt uitgeschakeld in de Microsoft Store-instellingen, zal de Microsoft Store automatisch controleren of er app-updates zijn, en zo ja, deze downloaden en installeren om ervoor te zorgen dat u de meest recente versies hebt. Bijgewerkte apps gebruiken mogelijk hardware- en softwarefuncties van Windows die verschillen van wat de vorige versies gebruikten, waardoor ze mogelijk op uw apparaat toegang tot andere gegevens kunnen krijgen. U wordt gevraagd uw toestemming te geven als een bijgewerkte app toegang krijgt tot bepaalde functies, zoals de locatieservice. U kunt ook de beschrijving van een product lezen in de Microsoft Store om te kijken welke hardware- softwarevoorzieningen een app kan gebruiken.

Voor elke app is het gebruik van uw gegevens die via deze functies worden verzameld, onderworpen aan het privacybeleid van de app-ontwikkelaar. Als een via de Microsoft Store verkrijgbare app uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, is de app-ontwikkelaar verplicht een privacybeleid aan te bieden en is er een koppeling naar het privacybeleid beschikbaar op de pagina met de productbeschrijving van de app in de Microsoft Store.

Sideloaded apps en ontwikkelaarmodus. Ontwikkelaarsfuncties zoals de instelling "ontwikkelaarmodus" zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door ontwikkelaars. Als u ontwikkelaarsfuncties inschakelt, kan uw apparaat onbetrouwbaar of onbruikbaar worden en u blootstellen aan beveiligingsrisico's. Het downloaden of anderszins verwerven van apps uit andere bronnen dan de Microsoft Store, ook wel bekend als het "sideloaden" van apps, kan uw apparaat en persoonsgegevens kwetsbaarder maken voor aanvallen of voor onverwacht gebruik door apps. Beleid, meldingen, toestemmingen en andere functies van Windows die zijn bedoeld om uw privacy te beschermen als apps toegang tot uw gegevens krijgen, kunnen wellicht niet functioneren zoals in deze verklaring beschreven in het geval van sideloaded apps of als er ontwikkelaarsfuncties zijn ingeschakeld. MSN-services omvatten websites en een suite van apps, met inbegrip van MSN News, Weather, Sport en Money en eerdere versies van de apps onder de naam Bing (samen "MSN-apps"). De MSN-apps zijn beschikbaar voor diverse platformen, met inbegrip van Windows, iOS en Android. MSN-services zijn ook opgenomen in andere Microsoft-services, inclusief de browser Microsoft Edge. Als u MSN-apps installeert, verzamelen we gegevens waarmee we kunnen zien of de app correct is geïnstalleerd, de installatiedatum, de app-versie en andere gegevens over uw apparaat, zoals het besturingssysteem en de browser. Deze gegevens worden regelmatig verzameld om ons te helpen het aantal gebruikers van een MSN-app te bepalen en problemen met de prestaties te identificeren in verband met verschillende app-versies, besturingssystemen en browsers.

We verzamelen ook gegevens over hoe u met MSN-services omgaat, zoals de gebruiksfrequentie en de bekeken artikelen, om u van relevante inhoud te voorzien. Sommige MSN-services bieden een verbeterde ervaring wanneer u zich aanmeldt met uw Microsoft-account, inclusief de mogelijkheid om uw interesses en favorieten aan te passen. U kunt de aanpassing aan uw voorkeuren beheren via de instellingen van MSN en Bing, maar ook via de instellingen van andere Microsoft-services waarin MSN-services zijn geïntegreerd. We maken van de gegevens die we verzamelen ook gebruik om u te voorzien van advertenties die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via de advertentiekoppelingen binnen MSN-services, of u kunt terecht op de 'opt-out'-pagina van Microsoft. Eerdere versies van MSN Money bieden u toegang tot persoonlijke financiële informatie van financiële instellingen van derden. MSN Money geeft deze informatie alleen weer en slaat deze niet op onze servers op. De aanmeldreferenties die u gebruikt om toegang te krijgen tot uw financiële gegevens van derden, worden versleuteld op uw apparaat en worden niet verzonden naar Microsoft. Deze financiële instellingen, alsmede alle andere services van derden waar u toegang toe krijgt via MSN-services, zijn onderworpen aan hun eigen beleid inzake voorwaarden en privacy. Mixer is een interactieve, sociale, openbare onlineservice voor livestreaming van video's, videogames en gerelateerde inhoud. Mixer verzamelt accountgegevens, de gegevens die u opgeeft voor uw openbare profiel, inhoud (zoals chats en streams) en gegevens over apparaat- en servicegebruik om de service aan te bieden, met inbegrip van ervaringen van derden die u kiest, om onze producten te verbeteren, om met u te communiceren en om u advertenties te laten zien. Uw interactie met de service en met andere gebruikers via de service is openbaar en kan door iedereen worden bekeken, inclusief chatten, kanalen volgen en abonneren op kanalen en interactie met streamers, gebruikers, video's en games. Als u daarnaast chat of inhoud streamt via de service, worden persoonsgegevens die u opneemt openbaar en kunnen deze worden vastgelegd en gedeeld door anderen. Houd er rekening mee dat Microsoft alle inhoud die u streamt of opslaat op de service, kan controleren en afwijzen vanwege schendingen van de Gedragsregels voor gebruikers van Mixer. Sommige van de apps en ervaringen op Mixer worden geleverd door externe ontwikkelaars. Wanneer u ervoor kiest apps of ervaringen van derden te gebruiken: (i) zijn uw gegevens onderworpen aan het privacybeleid van die externe partij; en (ii) heeft de externe ontwikkelaar, met uw toestemming, toegang tot gegevens over u die geen deel uitmaken van uw openbare profiel, zoals uw instellingen, e-mailadres en leeftijdscategorie. Met Groove Muziek kunt u eenvoudig uw muziekcollectie afspelen en afspeellijsten maken. Met Microsoft Films en tv kunt u uw videocollectie bekijken en films en afleveringen van tv-series huren of kopen. Deze diensten werden eerder aangeboden door Xbox Music en Video. Microsoft vergaart informatie over de inhoud die u afspeelt, de duur van het afspelen en de beoordeling die u geeft, om u te helpen inhoud te ontdekken waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Om uw ervaring te verrijken bij het afspelen van inhoud, zullen Groove Music en Movies & TV informatie over de inhoud die u afspeelt en de inhoud in uw muziek- en videobibliotheek weergeven, zoals de titel van het album, de albumhoes, titel van een nummer of video en andere informatie, indien beschikbaar. Om deze informatie te verstrekken, versturen Groove Music en Movies & TV een verzoek om informatie naar Microsoft met standaardapparaatgegevens, zoals het IP-adres van uw apparaat, de softwareversie van het apparaat, uw regionale en taalinstellingen en een identificatie van de inhoud. Als u gebruikmaakt van Films en tv om toegang te krijgen tot inhoud die beveiligd is met Microsoft Digital Rights Management (DRM), kunnen rechten voor mediagebruik automatisch bij een onlinerechtenserver worden opgevraagd en kunnen automatisch DRM-updates worden gedownload en geïnstalleerd, zodat u de inhoud kunt afspelen. Als u meer wilt weten over DRM, raadpleegt u de informatie over DRM in de sectie Silverlight van deze privacyverklaring. Met Microsoft Silverlight kunt u toegang krijgen tot en genieten van rijke inhoud op het web. Met Silverlight kunnen websites en services gegevens opslaan op uw apparaat. Andere Silverlight-functies bestaan uit het verbinding maken met Microsoft om updates te verkrijgen, zodat Microsoft of servers van derden beveiligde digitale inhoud af kunnen spelen. Silverlight-configuratietool. In de Silverlight-configuratietool kunt u keuzes maken met betrekking tot deze functies. Om toegang te krijgen tot de Silverlight-configuratietool, klikt u met de rechtermuisknop op de content die momenteel wordt weergegeven door Silverlight en selecteert u Silverlight. U kunt de Silverlight-configuratietool ook rechtstreeks uitvoeren. Zo kunt u in Windows toegang tot de tool krijgen door te zoeken op "Microsoft Silverlight." Opslag in Silverlight-toepassingen. Op Silverlight gebaseerde applicaties kunnen gegevensbestanden voor verschillende doeleinden lokaal op uw computer opslaan, met inbegrip van het opslaan van uw aangepaste instellingen, het opslaan van grote bestanden voor grafisch intensieve functies (zoals spelletjes, kaarten en foto's) en het opslaan van content die u binnen bepaalde applicaties aanmaakt. U kunt applicatie-opslag in het Silverlight-configuratiehulpprogramma uitschakelen of configureren. Silverlight-updates. Silverlight zal een Microsoft-server periodiek controleren op updates om u te voorzien van de nieuwste functies en verbeteringen. Een klein bestand met informatie over de nieuwste Silverlight-versie wordt gedownload naar uw computer en wordt vergeleken met uw huidige geïnstalleerde versie. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, zal deze worden gedownload en op uw computer worden geïnstalleerd. U kunt updates in het Silverlight-configuratiehulpprogramma uitschakelen of configureren. DRM (Digital Rights Management). Silverlight maakt gebruik van de Microsoft-technologie voor digitaal rechtenbeheer (DRM) om de rechten van de eigenaren van inhoud te kunnen beschermen. Als u met DRM beveiligde inhoud (zoals muziek of video) met Silverlight opent, zal Silverlight de rechten voor mediagebruik opvragen bij een rechtenserver op internet. Om een ​​naadloze afspeelervaring te bieden, wordt u niet gevraagd te reageren voordat Silverlight het verzoek naar de rechtenserver stuurt. Bij het aanvragen van rechten voor mediagebruik zal Silverlight aan de rechtenserver een id voor het met DRM beveiligde bestand doorgeven alsmede basisgegevens over uw apparaat, met inbegrip van gegevens over de DRM-onderdelen op uw apparaat, zoals het revisieniveau en het beveiligingsniveau, en een unieke id voor uw apparaat. DRM-updates. In sommige gevallen is er een update voor Silverlight of voor de DRM-onderdelen op uw apparaat nodig om toegang te krijgen tot met DRM beveiligde inhoud. Wanneer u probeert om inhoud af te spelen waarvoor een DRM-update is vereist, zal Silverlight een verzoek naar een Microsoft-server sturen dat basisgegevens over uw apparaat bevat, inclusief informatie over de DRM-onderdelen op uw computer, zoals het revisieniveau en het beveiligingsniveau, gegevens voor het oplossen van problemen en een unieke ID voor uw apparaat. De Microsoft-server gebruikt deze ID om een ​​unieke DRM-update aan uw apparaat te sturen, die vervolgens door Silverlight wordt geïnstalleerd. U kunt updates op DRM-onderdelen uitschakelen of configureren op het tabblad Afspelen in het Silverlight-configuratiehulpprogramma. De Microsoft Health-services kunnen u helpen om inzicht te krijgen in gegevens over uw gezondheid en om deze gegevens te beheren. Deze services omvatten HealthVault, HealthVault Insights, Microsoft Band-apparaten, andere Microsoft Health-toepassingen en gerelateerde producten. De Band helpt u gegevens bij te houden zoals uw hartslag, en telt uw stappen. De Band kan ook gebruik maken van Cortana om notities te nemen en meldingen van uw telefoon te ontvangen. De Microsoft Health-toepassingen sturen gegevens naar de servers van Microsoft en bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in te zien en te beheren. De applicaties kunnen meldingen naar de Band en andere apparaten inschakelen. Via HealthVault-services kunt u gezondheidsgegevens verzamelen, bewerken, toevoegen en online opslaan, en kunt u uw gezondheidsgegevens bovendien delen met familie, verzorgers en zorgprofessionals.

Met de Microsoft Health-services worden uw gegevens verzameld en gebruikt om de services mogelijk te maken, inclusief het verbeteren en personaliseren van uw ervaringen. Gezondheidsgegevens die u via de Microsoft Health-services verstrekt aan Microsoft, worden niet gecombineerd met gegevens van andere Microsoft-services, of gebruikt voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Microsoft gebruikt uw geregistreerde gezondheidsgegevens bijvoorbeeld niet om u reclame of advertenties te sturen zonder dat u hier uitdrukkelijk voor kiest.

De Microsoft Health-services kunnen u helpen om inzicht te krijgen in gegevens over uw gezondheid en om deze gegevens te beheren. De gegevens die worden verzameld, zijn afhankelijk van de services en functies die u gebruikt. Het kan om deze gegevens gaan: Als u meer wilt weten over de sensoren van de Band en de gegevens die ermee worden verzameld, raadpleegt u de De pagina van Microsoft Band op de website van Microsoft-ondersteuning.

Toegang en beheer. U kunt uw gegevens bekijken en beheren in Microsoft Health-services. U kunt bijvoorbeeld uw profielgegevens weergeven en bijwerken, verbonden toepassingen beheren en eerdere activiteiten bekijken. U kunt details van een specifieke activiteit verwijderen uit de Microsoft Health-services. Wanneer u een specifieke activiteit verwijdert, wordt de gebeurtenis uit de Microsoft Health-services verwijderd, maar andere gegevens en de basis-sensorgegevens die door het apparaat zijn geregistreerd, blijven aanwezig in de Microsoft Health-services. U kunt uw Microsoft Health-servicesaccount altijd annuleren door contact op te nemen met de klantondersteuning vanaf de Website van Microsoft Band. HealthVault is een persoonlijk gezondheidsplatform waarmee u gezondheidsgegevens online kunt verzamelen, bewerken, opslaan en delen. Met HealthVault kunt u uw eigen gezondheidsbestanden beheren. U kunt er ook voor kiezen om uw gezondheidsgegevens te delen met familie, verzorgers, zorgprofessionals, mobiele toepassingen, gezondheidsgerelateerde apparaten en onlinehulpprogramma's. Ga naar Help-pagina van HealthVault voor meer informatie over HealthVault. Aanmelden bij HealthVault. Als u zich wilt aanmelden bij HealthVault, kan dit met uw Microsoft-account of met verificatieservices van derden. Als u uw Microsoft-account sluit of uw aanmeldingsreferenties kwijtraakt, kunt u mogelijk niet meer bij uw gegevens. U kunt meer dan één type referenties gebruiken met HealthVault om er zeker van te zijn dat u altijd toegang hebt. Voordat u een verificatieservice van derden gebruikt met HealthVault, is het raadzaam om de veiligheids- en privacybepalingen te bekijken van de organisatie die de service verstrekt.

HealthVault-account en gezondheidsbestanden. Als u een nieuwe HealthVault-account wilt maken, moet u persoonsgegevens opgeven zoals naam, geboortedatum, e-mailadres, postcode en land/regio. Afhankelijk van de functies die u gebruikt, kan u gevraagd worden naar aanvullende informatie. Met een HealthVault-account kunt u één of meer gezondheidsbestanden beheren, zoals de bestanden die u voor uzelf en voor uw familieleden maakt. U kunt te allen tijde gegevens toevoegen aan een gezondheidsbestand dat u beheert of gegevens verwijderen. In de VS wijst HealthVault aan ieder gezondheidsbestand een uniek HealthVault-e-mailadres toe. Wanneer er op dat e-mailadres een bericht ontvangen wordt, worden het bericht en de bijlagen automatisch aan het HealthVault-bestand toegevoegd, en wordt er een melding per e-mail verstuurd naar de beheerders van dat bestand. De e-mailservice in HealthVault maakt gebruik van Direct, een protocol dat speciaal is ontworpen voor de communicatie met zorgaanbieders (ook wel "dienstverleners" genoemd in deze verklaring). Daarom kunnen e-mails van HealthVault uitsluitend worden verzonden en ontvangen door aanbieders die gebruikmaken van het Direct-protocol. Beheerders kunnen e-mailadressen aan een bestand toevoegen of deze uitschakelen. Gezondheidsgegevens delen. Een belangrijk kenmerk van HealthVault is de mogelijkheid om uw gezondheidsgegevens te delen met mensen en services die kunnen helpen uw gezondheidsgerelateerde doelen te behalen. Standaard bent u de beheerder van ieder bestand dat u maakt. Beheerders hebben het hoogste niveau van toegang tot een gezondheidsbestand. Als een beheerder kunt u gegevens van een gezondheidsbestand delen met een andere persoon door een e-mailuitnodiging te sturen vanuit HealthVault. U kunt aangeven wat voor soort toegang ze hebben (inclusief beheerderstoegang), hoe lang ze toegang hebben en of ze de gegevens in een bestand kunnen wijzigen. Wanneer u iemand anders toegang verleent, kan die persoon hetzelfde niveau van toegang tot services verlenen (zo kan iemand met alleen-lezentoegang tot een service alleen-lezentoegang verlenen). Omdat bij ondoordacht toegang verlenen iemand uw privacy zou kunnen schenden of zelfs uw toegang tot uw eigen bestanden zou kunnen blokkeren, moet u zorgvuldig overwegen wie u toegang verleent tot uw bestanden. U kunt ervoor kiezen om specifieke gegevens (of alle gegevens) in een gezondheidsbestand met andere services te delen, met inbegrip van deelnemende services van derden die u hiervoor toestemming geeft. Geen enkele dienst heeft toegang tot uw gegevens via HealthVault tenzij een geautoriseerde gebruiker die toegang via HealthVault verleent. In HealthVault kunt u de toegang beheren door het accepteren of weigeren van verzoeken. Voor iedere service die u toegang verleent, kiest u welke gezondheidsinformatie uit welk gezondheidsbestand u wilt delen en welke acties iedere service uit mag voeren op de gezondheidsinformatie.

Een service die u autoriseert voor een bestand, ontvangt de volledige naam die aan uw HealthVault-account is gekoppeld, de bijnaam van het bestand of de bestanden die zijn geautoriseerd en uw relatie tot dat bestand. De service zal toegang blijven houden via HealthVault totdat u de toegang intrekt. Microsoft kan een toegang tot HealthVault van een service opzeggen indien deze service zich niet houdt aan de privacybepalingen van Microsoft. Afgezien van het toepassen van de toegangsmachtigingen die u hebt toegekend aan services van derden, beheren of bewaken we geen services van derden, en het privacybeleid van die services kan variëren. Rapporten voor zorgaanbieders in de VS. In de Verenigde Staten stellen we deelnemende aanbieders in staat rapporten aan te vragen over het al dan niet gebruiken van de gegevens die zij naar een bestand in de Microsoft Health-services sturen. Deze functie ondersteunt het doel van "betekenisvol gebruik" van de HITECH Act, een wet die aanbieders van gezondheidszorg stimuleert om hun patiënten op elektronische wijze kopieën van hun medische informatie toe te sturen. Dienstverleners die hieraan deelnemen kunnen rapporten ontvangen waarin een nummer staat dat de dienstverlener gebruikt om de patiënt in hun eigen systeem te herkennen, en of de gebruiker een van de "kwalificerende acties" nam in HealthVault (maar geen informatie over welke actie). "Kwalificerende actie" omvat op dit moment activiteiten zoals het bekijken, downloaden of per e-mail doorsturen van gezondheidsinformatie. U kunt het rapporteren over uw bestanden uitschakelen. Toegang en beheer. U kunt op ieder moment uw HealthVault-accountgegevens bekijken, bewerken of verwijderen, of uw HealthVault-account sluiten. Alleen beheerders kunnen een item definitief verwijderen. Wanneer u een gezondheidsbestand verwijdert, wordt het verwijderd voor alle gebruikers die er toegang toe hebben.

Wanneer u uw HealthVault-account sluit, verwijderen we alle bestanden waarvoor u de enige beheerder bent. Indien u beheerderstoegang voor een bestand deelt, kunt u besluiten of het bestand verwijderd moet worden of niet. Microsoft wacht een bepaalde tijd voordat uw gegevens definitief verwijderd worden, om te helpen voorkomen dat uw gezondheidsgegevens per ongeluk of kwaadwillig worden verwijderd. HealthVault houdt een volledige geschiedenis bij van toegang, verandering of verwijdering door gebruikers en services, waaronder de datum, actie en naam van de persoon of service. Beheerders van bestanden kunnen de geschiedenis van die bestanden bekijken. E-mailcommunicatie. Het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het maken van uw HealthVault-account, gebruiken we om u een e-mail te sturen waarin we u vragen uw e-mailadres te valideren. Ook nemen we het adres op in uitnodigingen om te delen die u via HealthVault verstuurt en gebruiken het voor servicemeldingen, zoals e-mails om u erop te attenderen dat er informatie beschikbaar is om aan uw HealthVault-bestanden toe te voegen. HealthVault stuurt periodiek nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de laatste verbeteringen. HealthVault stuurt u ook periodiek een e-mail waarin de recente activiteit op het account wordt samengevat. Afhankelijk van uw voorkeuren voor contact, gebruiken we uw e-mailadres ook om uw promotionele e-mails te sturen. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze e-mails. De meeste websites van Microsoft gebruiken cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en die later kunnen worden opgehaald door webservers in het domein dat de cookie heeft geplaatst. We gebruiken cookies om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, hulp te bieden bij het inloggen, doelgerichte reclame te bieden en de activiteiten op de site te analyseren. Raadpleeg voor meer informatie de sectie Cookies en soortgelijke technologieën van deze privacyverklaring. Microsoft hanteert de principes van de Privacy Shield-raamwerken tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS. Voor meer informatie: ga naar de Privacy Shield-website van het Amerikaanse ministerie van handel. Als u een vraag of klacht over privacy hebt voor de Chief Privacy Officer van Microsoft of de Functionaris Gegevensbescherming van de EU, neemt u contact met ons op via ons webformulier. Voor meer informatie over hoe u contact opneemt met Microsoft, waaronder Microsoft Ireland Operations Limited, leest u de sectie Contact met ons opnemen van deze privacyverklaring.

Сегодня не только девушки активно следят за своим внешним видом, занимаясь фитнесом и сидя на диетах, и не допускают ни грамма лишнего веса. От моды на подтянутые фигуры не отстают и мужчины. В отличие от былых времен, когда легкое пузико было признаком мужественности, сейчас привлекательным считается стройное, а самое главное – подтянутое тело.
Парень качает пресс Ради этого они часами пропадают в спортивных залах “куя” идеальное тело. Но, как всем известно, приводить себя в форму можно не только в зале, но и дома, выполняя при этом несколько простых упражнений, о которых мы сегодня с вами и поговорим.

Бывалые спортсмены рекомендуют заниматься спортом минимум 2 раза в неделю, а лучше и 3 по 2 часа. Ведь только подобным режимом тренировок вы сможете достичь желаемого результата максимально быстро. Первым делом вам нужно будет сформировать пресс в верхней зоне живота, а затем постепенно упражняется для того, чтобы наградить кубиками и нижнюю часть живота. Программа для начинающего: Точно нельзя сказать сколько нужно сделать подходов, так как упражнение довольно сложное и один сможет сделать за подход 10 раз, а другой 100. Так что ориентируйтесь на свои возможности.

Упражнения для сушки пресса для мужчин

Лучше всего пресс сушат сердечные нагрузки и поэтому желательно делать упор на бег, прыганья на скалке, езду на велосипеде и так далее. Также нельзя забывать и про классические упражнения. Давайте, подробней рассмотрим этот вопрос:

Питание

Как бы там ни было, независимо от того, какую часть тела именно вы прокачиваете, многое зависит не только от занятий, а и от правильного питания. Для того чтобы набрать мышечную массу, есть специальный режим питания, а для сушки пресса также же существует определенная диета. Об этом сейчас и пойдет речь.


Продукты по кругуРежим питания:

Разрешенные продукты:

Запрещенные продукты: Приблизительное меню на день: Как видите, мужчине накачать пресс довольно сложно. Но, если соблюдать несколько простых правил в питании, не пропускать тренировки и уделять им должное внимание. То первый результат не заставит себе долго ждать. Ведь уже через каких-то пару недель будут заметны первые кубики “стального” пресса. Дата публикации: 24 декабря 2018.
Проработка живота — одна из самых важных частей тренировочной программы. При этом многие даже поставят ее на первое место.
Проработка живота — одна из самых важных частей тренировочной программы. При этом многие даже поставят ее на первое место.Проработка живота — одна из самых важных частей тренировочной программы. При этом многие даже поставят ее на первое место.

Содержание статьи:[Скрыть]

 • 1. Необходимость тренировок пресса
 • 2. Научные исследования
 • 3. Подборка для новичков
 • 4. Подборка для спортсменов
 • 5. Как прорисовать кубики на животе? 
 • 6. Интересное видео

Необходимость тренировок пресса

Мощные кубики на животе выглядят очень привлекательно, к тому же мощные мышцы корпуса обеспечивают хорошую поддержку позвоночнику. Именно поэтому многие инструкторы рекомендуют начинать силовые занятия с упражнений для спины и пресса.
На изображении показана структура мышц пресса
На изображении показана структура мышц прессаНа изображении показана структура мышц пресса Если мышцы корпуса будут развиты слабо, работа с большими весами может привести к проблемам с позвоночником. Развитая мускулатура торса позволит избежать таких проблем. В первую очередь для этого, конечно, нужно прорабатывать спину, но мощный пресс тоже не помешает. Для того чтобы сделать красивые кубики, совсем необязательно заниматься в зале и использовать разнообразные тренажеры. Более того, лучшие и самые эффективные упражнения на пресс не требуют практически никакого инвентаря. Все, что понадобится — ровная поверхность, на которую можно лечь спиной и желание. Американский совет по физическим упражнениям (ACE) заказал исследования с целью выделить из множества распространённых способов качать пресс самые эффективные. В Лаборатории биомеханики при калифорнийском институте в Сакраменто Питер Франсис и Дженнифер Дэвис выявили, какие нагрузки оказывают наиболее мощное воздействие на брюшные мышцы. В эксперименте принимали участие 30 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет, которые тренируются регулярно или время от времени. Все абдоминальные нагрузки вводились испытуемым в случайном порядке. Всего было исследовано 13 упражнений. Электромиографом учёные замерили электрическую активность мышечных волокон при выполнении каждого из них. Регистрировалось воздействие нагрузок отдельно на прямую и отдельно на косые мышцы живота. Также фиксировали степень сопутствующего напряжения в мышцах бёдер. За основу измерения (за 100% нагрузку) взяли обычные скручивания. Относительно них была определена эффективность остальных.

В таблицу не попали упражнения со жгутом и на тренажёре "Ab Rocker", поскольку они показали результаты ниже, чем обычные скручивания. Качать боковые мышцы пресса скручиваниями со жгутом или на тренажёре "Ab Rocker" хуже, чем традиционными скручиваниями. Они не внесены в таблицу. Анализ данных электромиографии подтвердил точку зрения, что каждый человек выполняет упражнения по-разному. А одно и то же упражнение работает не одинаково хорошо для всех занимающихся. Поэтому для тренировок с лучшим результатом доктор Франсис рекомендует выбрать несколько топовых вариантов, проверить их на себе и взять те, что плотно нагружают именно ваш пресс.


Поясницу отрывать от пола нельзя, следите за техникой
Поясницу отрывать от пола нельзя, следите за техникойПоясницу отрывать от пола нельзя, следите за техникой Это самое популярное упражнение на пресс, которое большинство занимающихся выполняет неправильно. Нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и упереть их стопами в пол. Руки можно сложить на груди или за головой. Делая вдох, необходимо скрутиться в корпусе, оторвав плечи от пола и потянувшись грудью в направлении таза. На вдохе необходимо медленно возвратиться в исходное положение.

Большинство из тех, кто пытается делать это упражнение, выполняют вместо скручиваний корпуса, при которых он как бы переламывается пополам на уровне нижних ребер, подъемы корпуса с прямой спиной. Не повторяйте их ошибки.

В отличие от предыдущего упражнения, обратные скручивания нагружают, в первую очередь, нижние кубики пресса. Необходимо лечь на спину, ноги оставив прямыми и вытянув руки вдоль корпуса.  Вдыхая, прямые ноги поднимите вверх. Задержитесь в таком положении на счета. Делая выдох, медленно возвратитесь в начальное положение.


Старайтесь держать ноги как можно ровнее
Старайтесь держать ноги как можно ровнееСтарайтесь держать ноги как можно ровнее Несмотря на то, что это упражнение большинством атлетов воспринимается как женское, оно позволяет очень эффективно проработать пресс и отлично подходит для мужчин. Исходное положение — на спине, прямые ноги лежат на полу. Поднимите ноги чуть вверх и начинайте по горизонтали выполнять движения, которые имитируют работу ножниц — сначала ноги расходятся в стороны, затем сводятся таким образом, что правая находится над левой. После этого они снова разводятся в стороны и сходятся так, что левая идет над правой. Сделайте подходов. Исходное положение — лежа на спине, прямые руки вытянуты над головой. Скрутите корпус, подняв руки и ноги и сведя их вместе, задержитесь в таком положении на счета. Вернитесь в исходное положение. Исходное положение — лежа на спине, руки вытянуты вдоль корпуса. Поднимите прямые ноги вверх до угла градусов, а затем как можно медленнее опускайте их вниз.

Подъем таза

Исходное положение — лежа на спине, левая нога согнута в колене и стоит стопой на полу, правая нога закинута за левую таким образом, что ее голень упирается в бедро левой ноги.
Если с ровными ногами делать упражнение сложно, можно на первых этапах сгибать их в коленях
Если с ровными ногами делать упражнение сложно, можно на первых этапах сгибать их в коленяхЕсли с ровными ногами делать упражнение сложно, можно на первых этапах сгибать их в коленях

Исходное положение — вис на турнике с прямым хватом. На выдохе быстро, но без рывка поднимите прямые ноги вверх, зафиксируйте это положение на счета. На вдохе медленно опустите ноги в исходное положение. Отдельно стоит упомянуть о планке. Это статическое упражнение для укрепления мышц корпуса, которое хорошо прорабатывает не только спину, но и живот. Существуют различные варианты планок, но базовым можно считать такой, при котором атлет опирается на пол стопами и кистями (новички могут ставить на пол не только кисть, но и все предплечье целиком). С помощью планки невозможно сделать кубики пресса, однако она поможет подтянуть живот. В результате он будет выглядеть намного более стройным. Планку обязательно стоит включить в тренировочную программу вместе с приведенными выше упражнениями для проработки пресса. Вопреки распространенному мнению, для того, чтобы увидеть на своем животе мощные кубики, недостаточно просто качать пресс. Приведенные выше упражнения позволят проработать прямую мышцу живота. Но она по-прежнему будет скрыта под слоем жира, который откладывается, в первую очередь, именно в области пресса.

Убрать эти жировые отложения — сложная задача. Для того чтобы добиться успеха, необходимо нормализовать питание и регулярно проводить тренировки на жиросжигание. Идеальная основа рациона для тех, кто хочет подсушиться, убрав при этом и жир на животе — белковые продукты (мясо и рыба), а также овощи и крупы. Следует исключить быстрые углеводы, продукты с высоким гликемическим индексом и жирные продукты — мучное, сладости, колбасы и тому подобные. Увеличить расход энергии поможет переход к активному образу жизни. Кроме того, чтобы достичь результата быстрее, стоит включить в свою программу тренировки на жиросжигание. Традиционно в качестве основного способа сжигания лишнего жира рекомендуют кардиотренировки. В условиях зала можно заниматься на любом из кардиотренажеров — велотренажере, беговой дорожке, эллипсоиде или любому другом. Существуют также упражнения для домашних кардиотренировок, для выполнения которых не требуются специальные тренажеры и спортинвентарь.
При выполнении планки нужно следить за положением спины и таза
При выполнении планки нужно следить за положением спины и тазаПри выполнении планки нужно следить за положением спины и таза Регулярное выполнение упражнений для пресса, нормализация рациона и тренировки, направленные на жиросжигание, обязательно принесут свои плоды — живот станет подтянутым, на нем проступят мощные кубики прямой мышцы живота. Главное — упорство, которое поможет придерживаться всех приведенных рекомендаций месяц за месяцем в течение долгих лет. Предлагаем вашему вниманию следующее видео:

Что будем качать?Грудные мышцы

Ноги

Плечи

Пресс

Спину

Руки  

 • Лучший протеин, какой он?
 • Рейтинг гейнеров.
 • Какие BCAA купить?
 • Выбираем надёжный креатин.
 • Выбор рабочего жиросжигателя.


2013 - 2019 | Информационный портал Stroy-Telo.com.

Информация, содержащаяся на Stroy-Telo предназначена только для информационных и образовательных целей. Рекомендации, сделанные на этом веб-сайте, не были оценены Минздравом, и информация не предназначена для лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем приступать к любой программе тренировок, вносить изменения в свой рацион или принимать какие-либо добавки. Вопросы и предложения: . Контакты | О нас | Редакция | Политика конфиденциальности | Пользовательское соглашение | Адрес редакции: г. Москва, Коровинское шоссе д.10 стр.2, Бизнес центр ИРИС Силовые упражнения Оставить комментарий1,472 Просмотров Можно ли дома так накачать пресс, чтобы на нем проступали кубики? Целеустремленность — одна из черт настоящего мужчины, для него нет невозможного. Даже если ради достижения цели придется хорошо потрудиться. В статье вы найдете описание эффективных упражнений для похудения и укрепления мышц живота, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных спортсменов.
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин
Как похудела Татьяна Устинова: диетаКак похудела Татьяна Устинова: диета


Упражнения на спину в тренажерном зале для мужчинУпражнения на спину в тренажерном зале для мужчин


Упражнения для грудных мышц для женщин в домашних условияхУпражнения для грудных мышц для женщин в домашних условиях
Как похудела Ляйсан Утяшева?Как похудела Ляйсан Утяшева?

О программе тренировок для пресса в домашних условиях

Мышцы пресса делятся на три группы — верхний, нижний пресс, косые мышцы. Для каждой группы есть свои упражнения: ·         верхний пресс — скручивания; ·         нижний пресс — упражнения с поднятием ног; ·         косые мышцы — скручивания с поворотом туловища, боковые скручивания. Использование отягощений (блины в руках, жилет или утяжелители на ногах) помогает создать рельеф.
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин

Как убрать живот мужчине?

В вопросе о том, как накачать пресс мужчине в домашних условиях и убрать живот, стоит придерживаться таких рекомендаций, которые будут качаться преимущественно питания:
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчинТакже в вопросе о том, как правильно качать пресс мужчинам, придерживайтесь таких рекомендаций:
Упражнения для грудных мышц для женщин в домашних условияхУпражнения для грудных мышц для женщин в домашних условиях


Сколько жиров нужно в день при похудении?Сколько жиров нужно в день при похудении?


Упражнения для похудения рук и плеч в домашних условияхУпражнения для похудения рук и плеч в домашних условиях
Упражнения на трицепс в домашних условияхУпражнения на трицепс в домашних условиях

Эти упражнения помогут вам накачать пресс в домашних условиях: Скручивания. Одно из самых известных и часто используемых упражнений, акцентированное на верхний отдел мышцы. Обратные скручивания. За счёт поднятия ног, сложнее в выполнении. Задействуют нижний отдел пресса. Косые скручивания. Развивают внешние и внутренние косые мышцы живота.

Боковые скручивания. Тренируют боковые мышцы пресса. Планка. Статическое упражнение, где нет движений, для укрепления мышц живота. Главное здесь – как можно дольше держать тело в правильном положении.
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин

Итак, самым простым и популярным упражнением для тренировки верхней части пресса является скручивание. Понадобится мягкий коврик для упражнений и любое утяжеление на ноги, чтобы не отрывать их от пола. Диван или батарея будут лучшими помощниками в этом деле. Руки следует скрестить на груди, но для усложнения упражнения можно убрать их за голову. Выполнение: поднимать верхнюю часть туловища, сгибаясь в пояснице и стараясь дотронуться локтями до коленей, после чего плавно опускаться в исходное положение. Три подхода по двадцать повторений будет достаточно. Важно! Следующее упражнение имеет название складной нож. Оно акцентировано на верхний отдел, но задействует также и нижний пресс за счёт одновременного подъёма ног. Выполнение: лечь на пол и вытянуть руки за голову, ноги держать в сомкнутом положении. Одновременно подвести руки к ногам, чтобы тело сложилось пополам. Сделать два подхода по десять повторений. Чтобы тренировки были максимально действенными, а плоский, красивый живот появился как можно быстрее, упражнения нужно выполнять правильно. Так, каждое движение следует начинать при вдохе, а перемещение в основную позицию – при выдохе. Минимальное число повторений для новичка составляет 10 раз, для мужчины со средней физической формой – 20. Как только мускулатура приобретет тонус, к тренировкам можно добавить утяжелители или перейти к более сложным вариантам упражнений. Первые занятия, рассчитанные на новичков, должны быть короткими – максимальная длительность основной тренировки не должна превышать 10 минут. За это время следует досконально отработать технику выполнения движений, чтобы при их усилении уже не отвлекаться на мелочи вроде дыхания, правильность позиции и т.д.
Сергей Cивохо похуделСергей Cивохо похудел


Упражнения для рук с гантелями для мужчинУпражнения для рук с гантелями для мужчин


Сколько углеводов нужно в день при похудении?Сколько углеводов нужно в день при похудении?
Можно ли есть творог при похудении?Можно ли есть творог при похудении?

Такой период адаптации составляет от трех до семи дней, – все зависит от крепости мышечного корсета спортсмена. Не нужно начинать сразу с длительного и тяжелого комплекса: чувство усталости и крепотура следующего дня надолго отобьют охоту заниматься дальше. Поскольку большая часть упражнений выполняется на полу, следует позаботиться о наличии каремата – именно такой спортивный аксессуар поможет тренироваться с большим комфортом. Средняя схема проработки пресса для парней и девушек рассчитана на 30 дней. Есть специальные таблицы, где описаны наиболее эффективные упражнения для всех групп мышц, которые следует выполнять каждый день, постепенно увеличивая нагрузку. Схемы тренировок разные: одни включают ежедневные занятия, другие подразумевают один день отдыха раз в неделю. Перочинный нож:
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин
Ноги и руки все время держим на весу. После 1 сета на запястье цепляем утяжелители.

Тянем гантели к поясу стоя: С напряженным прессом поднимаем локти до уровня плеч, опускаем. В процессе работы поясница статична (20 х 3). Скручивания
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин
Поясницу отрывать от пола нельзя, следите за техникой. Это самое популярное упражнение на пресс, которое большинство занимающихся выполняет неправильно. Нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и упереть их стопами в пол. Руки можно сложить на груди или за головой. Делая вдох, необходимо скрутиться в корпусе, оторвав плечи от пола и потянувшись грудью в направлении таза. На вдохе необходимо медленно возвратиться в исходное положение. Большинство из тех, кто пытается делать это упражнение, выполняют вместо скручиваний корпуса, при которых он как бы переламывается пополам на уровне нижних ребер, подъемы корпуса с прямой спиной. Не повторяйте их ошибки. Обратные скручивания В отличие от предыдущего упражнения, обратные скручивания нагружают, в первую очередь, нижние кубики пресса. Необходимо лечь на спину, ноги оставив прямыми и вытянув руки вдоль корпуса.

Вдыхая, прямые ноги поднимите вверх. Задержитесь в таком положении на счета. Делая выдох, медленно возвратитесь в начальное положение.

Ножницы

Несмотря на то, что это упражнение большинством атлетов воспринимается как женское, оно позволяет очень эффективно проработать пресс и отлично подходит для мужчин.
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин Исходное положение — на спине, прямые ноги лежат на полу. Поднимите ноги чуть вверх и начинайте по горизонтали выполнять движения, которые имитируют работу ножниц — сначала ноги расходятся в стороны, затем сводятся таким образом, что правая находится над левой.
Упражнения для грудных мышц для мужчин в домашних условияхУпражнения для грудных мышц для мужчин в домашних условиях


Упражнение планка для мужчинУпражнение планка для мужчин


План тренировок в тренажерном зале для мужчинПлан тренировок в тренажерном зале для мужчин


Тренировка для похудения мужчин в домашних условияхТренировка для похудения мужчин в домашних условиях

После этого они снова разводятся в стороны и сходятся так, что левая идет над правой. Сделайте подходов.

Планка Планка — это мощнейшее статическое упражнение, в котором атлет выполняет упор на предплечья и носки стопы с сохранением естественного лордоза в пояснице. Отлично прорабатывает прямую мышцу живота, планку необходимо делать на максимальный интервал времени, до той поры, пока Вы способны сохранять правильное положение корпуса. Как только Вы теряете устойчивость и начинаете немного трястись, эффективность упражнения падает, нагрузка смещается на икроножные и дельтовидные мышцы. Более опытные атлеты могут попробовать вариант планки с более высокой постановкой ног, поставив их на возвышенность или уперевшись в стену.

Боковая планка
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин

Аналогичное с классической планкой упражнение, разница заключается в положении туловища – располагаемся на боку, опираясь о пол локтем и внешней стороной стопы. Выполняется поочередно для каждой стороны. В отличие от классической планки, нагрузка акцентируется на косых мышцах живота.

Вакуум
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин
Вакуум живота — уникальное статическое упражнение, за счет которого Вы не только проработаете всю целевую мышечную группу, но и уменьшите объем живота и талии. Оно представляет максимальное втягивание живота и удержание его в этой позиции на максимальное время, сохраняя при этом спокойное и размеренное дыхание. Может выполняться стоя, сидя, лежа или стоя на четвереньках, все эти варианты одинаково эффективны, но немного задействует разные мышцы-стабилизаторы. Это, пожалуй, единственное упражнение, с помощью которого Вы можете дать достаточный тренировочный стресс для поперечной мышцы живота, отвечающую за объем Вашей брюшной полости. Альпинист
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин
Упражнение так называется, потому что напоминает движения альпиниста, который взбирается на вершину. Оно укрепит ваше сердце, мышцы пресса и ягодицы. Примите такое же положение, как и для отжиманий, теперь перенесите правое колено к груди, вернитесь в исходное положение. Повторите то же самое с правой ногой, как будто вы поднимаетесь на гору, начните ускоряться. Велосипед
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин

Это упражнение знакомо нам с самого детства. Ляг на спину, согни ноги в коленях, руки за головой. Округли спину и немного приподними ее верхнюю часть. Теперь начни делать движения согнутыми в коленях ногами, как будто ты едешь на велосипеде. Такой комплекс поможет получить красивый и крепкий пресс уже за месяц ежедневных тренировок. Со временем его можно будет усложнить, добавив новые упражнения или увеличив количество подходов. Главное, не бросать тренировки и правильно питаться.

Заключение

Красивый пресс — мечта многих, но чтобы даже немного приблизиться к этой мечте, необходимо постоянно прилагать усилия над собой. Если же у вас нет времени на посещение спортивного зала, то тренировки в домашних условиях также будут весьма эффективно, но только в случае, если вы обладаете силой воли и ответственно подходите к этому заданию. 06.10.2019 05.08.2019 27.05.2019 Бывшая участница группы Тату Юлия Волкова всегда обладала стройной фигурой. Певица тщательно следила за питанием, а также тренировалась в спортзале, ...